تمرینات تناوبی برای بهبود عملکرد هوازی و بی هوازی

سازگاری‌های فیزیولوژیکی ایجاد شده در ورزشکاران به نوع، ساختار و ویژگی‌های برنامه‌های تمرینی بستگی دارد(40).  تنظیم برنامه‌های تمرینی و استفاده از روش‌های مختلف آن در کنار بهره... دنباله مطلب

انواع وفاداری وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان یک مفهومی است که هر روز در کسب و کار امروزی توجه بیشتری به آن می­شود. امروزه مشتریان وفادار جزء حیاتی موفقیت سازمان­ها محسوب می­شوند، مشتریان وفادار برای خرید وقت و... دنباله مطلب

مزایای ایجاد نظام مدیریت مشارکتی:

سرمایه های اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان است و هر محصول یا خدمتی که توسط هر سازمان تولیدی یا خدماتی ارائه می شود بعنوان هویت آن سازمان و مظهر عملکرد یکایک اعضای آن است.رویکرد... دنباله مطلب

مفهوم کیفیت زندگی از نگاه نظریه پردازان

کالمن از نظر کالمن وقتی می توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای افراد با تجارب آنها تطابق داشته باشد. حالت عکس هم صدق میکند؛ به بیان دیگر ادعای کالمن این است که... دنباله مطلب

. پاسخ¬های استرسی و پروتئین شوک گرمایی

هومئوستاز و چگونگی حفظ آن و سازوکارهای سلولی مورداستفاده توسط یک موجود زنده برای سازش با یک اختلال از موارد بااهمیت در حوزه زیست‌شناسی است. استرس­های مختلف فیزیولوژیک حالاتی از... دنباله مطلب