پایان نامه با کلمات کلیدی عقد نکاح، قانون مدنی، زبان عربی، عسر و حرج

را یجاد کردم } و دیگر کلمات تفاوت بگذارد .» ( انصاری ، 1392 ، ج 4 : 242 ) در مقابل عده ای دیگر از فقها، مخالف این نظر می باشند و داشتن علم اجمالی را کافی می دانند و در این خصوص استدلال نموده اند... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، عقد نکاح، حقوق مالی، فقهای امامیه

قانون مدنی تصور کرده اند که معاملات صغیر ممیز مطلقآ باطل است و عده ای دیگر نیز این گونه معاملات را غیر نافذ دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت که، هرگاه صغیر ممیز معاملاتی انجام... دنباله مطلب

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، رویه قضایی، حقوق اسلامی، تفسیر قرارداد

ا اینگونه بیان نمود: شیخ محمد حسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام در خصوص قصد انشاء می گوید5 : « در بین فقها مشهور شده است که هر عقدی تابع قصد متعاقدین است و قصد عقد، به رضایت و طیب نفس بر می... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره ارجاع‌، پرونده‌، قانون‌، شعبه‌

گردید: «احضار متهم‌ به‌ وسیله‌ احضار نامه‌ بعمل‌ می‌آید. احضار نامه‌ در دونسخه‌ فرستاده‌ می‌شود. یک‌ نسخه‌ را متهم‌ گرفته‌ و نسخه‌ دیگر را امضا کرده‌ به‌ مأموراحضار رد... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره اعمال مجرمانه، حقوق جزا

، 19 و41) . گفتار دوم ، سیستم تفتیشی از دیدگاه‌ تاریخی‌ نظام‌ تفتیشی‌ پس‌ از نظام‌ اتهامی‌ پدید آمده‌ است‌ و اگرچه‌ دربسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ به‌ ویژه‌ از قرن‌... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب

کیفری‌ بزهکاران‌ مطابق‌ مقررات‌ و آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌انجام‌ وظیفه‌ نماید. دادستان یا مدعی العموم صاحب منصبی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب... دنباله مطلب