ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سازمان ها در دنیای تجاری امروز، نیازمند برنامه ریزی برای منابع سازمانی خود در تمام سطوح مدیریتی هستند. با توجه به روند رو به گسترش... دنباله مطلب

الزامات طراحی و تولید بسته بندی صنایع دستی

الزامات طراحی و تولید بسته بندی صنایع دستی جهت شروع کار عملی در این بخش نیاز به داشتن اطلاعات و خلاقیت در سه بخش است: الف) آگاهی نسبی از محصولات صنایع دستی کشورمان که در قالب 14 گروه و 250... دنباله مطلب

مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی

مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی سومین مدل مورد استفاده از وجوه حاصل از عرضه سهام جدید، تامین مالی کمبود جریانات نقدی عملیاتی است. انعطاف پذیری عملیات یک شرکت تا حدی به... دنباله مطلب

عوامل دولتی موثر بر رفتار مصرف کننده

در این قسمت ادبیات نظری عوامل دولتی که شامل حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی و فعالیت رسانه­های جمعی می­باشد، را مورد بررسی قرار می­دهیم.   2-8-1-  حمایت دولت از تولیدکنندگان... دنباله مطلب

عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی

در این بخش از پژوهش به بررسی ادبیات نظری عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی که شامل ادراک از کیفیت، ریسک ادراک شده، ادراک از نوآوری محصول، ادراک از بومی بودن محصول، توزیع، تبلیغات،... دنباله مطلب

تاریخچه فوتبال در ایران

در کشور ما ، همانند بسیاری از کشورهای دیگر بازی فوتبال توسط انگلیسی هایی که به ایران سفر می کردند رواج داده شد. انگلیسی ها که از زمان قاجاریه در کشور ما به عناوین مختلف از قبیل وزیر... دنباله مطلب

تاریخچه گردشگری وتاریخچه آن در ایران

کلمه توریست از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط به مسافران طبقه اشراف پیوستند. کلمه تور در قرن هجدهم به وسیله همگان پذیرفته شد. در آن زمان هر چند توریسم بیشتر در میان طبقات بالای... دنباله مطلب