پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، استاندارد، نظام آموزشی

هنوز حتی در جوامع پیشرفته ادامه دارد و پاسخ مشخصی به آن داده نشده است. آرتیکل۲۱ از متخصصان تعلیم و تربیت غربی معتقد است این بی‌مهری ناشی از این است که: “هنوز توافقی درباره‌ی... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، نگرش سیستمی، تعلیم و تربیت

که بتواند در شرایط گوناگون ارتباطی از آن استفاده کند. شرام متوجه شد که در هنگام ایجاد ارتباط، افراد درگیر در جریان، مدام در حال فرستادن پیام به یکدیگر و دریافت پیام هستند. این از... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، نظام آموزشی

شد. با شروع جنگ جهانی دوم، کانون فعالیت‌ها در زمینه‌ی وسایل سمعی و بصری از محافل تعلیم و تربیت به ارتش امریکا منتقل شد و در دوران جنگ، بسیاری از وسایل مانند پروژکتور و اورهد برای... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، وسایل آموزشی

می‌رویم، از محسوس بودن تجربه‌ها کاسته شده،و بتدریج بر ذهنی بودنشان افزوده می‌شود. (امیرتیموری،۱۳۸۲،۱۰، ص۲۲۲) از این مخروط می‌توان به عنوان معیاری برای میزان مستقیم بودن،... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان تکنولوژی، رسانه آموزشی، مبانی نظری، تکنولوژی آموزشی

، برای ارتقاء فرد و جامعه (یا علم عمل آموزش) ترجمه فارسی آن فناوری آموزشی می‌نامند. تکنولوژی یادگیری: یکی از مباحث جدید در تکنولوژی آموزشی، بحث «تکنولوژی یادگیری» است. تکنولوژی... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان رسانه های آموزشی، شهر تهران، مدارس راهنمایی، تکنولوژی

خود به نام “هنر بزرگ معلمی “چنین می گوید : معلم در تدریس خود باید حقایق و اشیاء را که وجود خارجی دارند مورد استفاده قرار دهد. بر مبنای موارد مذکور نقش بهره گیری از رسانه ها در... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع رسانه های آموزشی، میزان آشنایی، اندازه گیری، آزمون فریدمن

نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. که در آن : تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع روایی محتوا، اندازه گیری، جامعه آماری، قابلیت اعتماد

، روش گردآوری داده ها، جامعه ، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها، آزمون های آماری مورد استفاده و … مطرح می گردد. ۳-۲ روش تحقیق به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، دانش آموز، دانش آموزان

داده‌اند. به نظر می‌رسد این حد بالای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی کلاسی زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که والدین و سیاست‌گذاران و مدرسین دنبال شواهدی می‌گردند که آثار و تاثیر آن را... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، آموزش الکترونیک، فرایند آموزش، پیشرفت تحصیلی

مورد توجه قرار گیرد ۱.زیر ساخت های مخابر اتی: زیر ساخت های مخابرتی در ایران هنوز مهیا نیست اما باعث نمی شود از آموزش الکترونیک صرف نظر شود. ۲. مفاد آموزشی: مفاد آموزشی به صورت آموزش... دنباله مطلب