• خوش آمدید
 • قرارداد استفاده
 • بررسی نیازمندی ها
 • پیکربندیِ پایگاه داده
 • ایجاد جداول
 • ورود اطلاعات خام
 • نصب پوسته
 • پیکربندی انجمن
 • کاربر مدیر
 • پایان مراحل آماده سازی

خوش آمدید

به سیستم نصب مای بی بی 1.8.12 خوش آمدید. این روند یک نسخه از سیستم مای‌بی‌بی را بر روی سرور شما نصب و پیکربندی می‌کند.

حالا که بر روی سرور شما یک نسخه از مای بی بی موجود هست باید پایگاه داده و تنظیمات مربوطه ایجاد شوند. در زیر یک نمای کلی از فرایند نصب مای بی بی را مشاهده می‌کنید:

 • بررسی نیازمندی ها
 • پیکربندیِ پایگاه داده
 • ایجاد جداول
 • ورود اطلاعات خام
 • نصب پوسته و قالب پیشفرض
 • ایجاد حساب کاربری مدیریت برای مدیریت انجمن
 • پیکربندی انجمن

پس از اینکه هر مرحله با موفقیت انجام شد بر روی دکمه "مرحله بعد" کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید

حال بر روی "مرحله بعد" کلیک کنید تا قرارداد استفاده از نرم افزار را ببینید

(چه اطلاعاتی فرستاده می‌شود؟)