منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، دانش آموز، دانش آموزان

داده‌اند. به نظر می‌رسد این حد بالای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی کلاسی زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که والدین و سیاست‌گذاران و مدرسین دنبال شواهدی می‌گردند که آثار و تاثیر آن را... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، آموزش الکترونیک، فرایند آموزش، پیشرفت تحصیلی

مورد توجه قرار گیرد ۱.زیر ساخت های مخابر اتی: زیر ساخت های مخابرتی در ایران هنوز مهیا نیست اما باعث نمی شود از آموزش الکترونیک صرف نظر شود. ۲. مفاد آموزشی: مفاد آموزشی به صورت آموزش... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، تکنولوژی، تلفن همراه

نمایند. اما محدودیت‌هایی که در بهره‌گیری از رسانه با آن مواجه هستیم شامل موارد زیر می‌باشد: ۱- کاربرد رسانه‌ها در زمینه‌هایی که می‌توان به آسانی به بیان تصویر درآورد و قابل... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع یادگیری الکترونیک، دانش آموز، دانش آموزان، وسایل کمک آموزشی

دسترسی بیش‌تر مدارس و به خصوص کلاس‌های درس به اینترنت و وب، استفاده از رایانه تحولی دیگر یافت و رایانه به وسیله‌ی تحقیق و تفحص برای دستیابی به اطلاعات موجود جهت حل مشکلات و به طور... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع امیرتیمور، پردازش اطلاعات، فرایند آموزش، منابع اطلاعاتی

سطحی تکالیف ارتباط مستقیمی با تفاوتهای مهمتر و عمقی فعالیت ذهنی استخراج اطلاعات ندارند. – یادگیرنده اگر نقش رسانه‌ها در آموزش را از حیث فعالیتهای واسط استخراج اطلاعات پردازش... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، امیرتیمور، اجزای تصویر، رسانه آموزشی

سردرگمی، گیجی و دلزدگی بیننده خواهند شد. ۳- تاکید در بعضی از رسانه‌ها شاید نیاز باشد که بر جزء خاصی از اجزای تابلو تاکید ویژه به عمل آید و توجه بینندگان به آن نکته بیشتر جلب شود. در... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع امیرتیمور، سطح انطباق، سطوح مهارت، تکنولوژی

تمامی ویژگی‌های ذکر شده، یک رسانه‌ی مناسب باید تا حد امکان ارزان و اقتصادی باشد. برخی به غلط زیبایی صرف یا پیچیدگی، مد روز و جدید بودن رسانه را معیار انتخاب آن قرار می‌دهند، در حالی... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، حمل و نقل، عوامل انگیزشی، توجیه اقتصادی

راسل به نام مدل ASSURE می‌باشد. که شامل مراحل زیر است: ۱- ویژگی‌های دانش‌آموزان را معین کنید. ۲- هدف‌های کلی و جزئی را تعیین کنید. ۳- روش‌ها، رسانه‌ها و مواد را انتخاب کنید. ۴- مواد و... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع دانش آموز، طراحی آموزشی، تکنولوژی، تعلیم و تربیت

شویم. اما، تجربه‌های مستقیم به خاطر ضیق وقت، دور از دسترس بودن شیء یا عوامل دیگر، همیشه امکان پذیر نیستند. در این موارد، رسانه‌های یاددهی-یادگیری شرایطی نسبتاً نزدیک به آن تجربه‌ی... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع دانش آموزان، دانش آموز، موانع ارتباطی، مواد آموزشی

یا فریم (Frame) می‌گویند. و ممکن است یک قابی و یا دو قابی باشد. II. رسانه‌های شنیداری رسانه‌های شنیداری با تکیه بر حس شنوایی تهیه شده و از طریق شنیدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. اعضای... دنباله مطلب