تمرینات ایزومتریک و اثر اون در عضله سازی 

  لحظه ای فکر کنین که چقدر خوب می شد اگه می تونستید بی رفتن به باشگاه و حتی بی استفاده از وزنه یا دستگاه های بدنسازی، عضلات خود رو تقویت کنین. خبر خوب اینکه تمرینات ایزومتریک دقیقا... دنباله مطلب

تمرین فروتنی با ۲۳ نکته ای که به پیشرفت روابط تون کمک می کنه 

  با اینکه بیشتر مون میدونیم که بی مشکل و کامل نیستیم، اما بازم بعضی وقتا، به ویژه در جامعه ی امروزی که بیشتر از هر چیزی به رقابت و فردیت اهمیت می ده، فروتنی واسه مون سخته. حتی در... دنباله مطلب