Posted on

بخش اول Speaking & Writing ۷۷ تا ۹۳ دقیقه زمان برای این قسمت لازم است و شامل موارد زیر است: – معرفی شخصی – خواندن بلند read Aloud – تکرار جمله – توصیف تصویر – تکرار یک lecture – جواب به سوالات کوتاه – خلاصه کردن متن ( یک جمله ) – خلاصه کردن متن ( یک پاراگراف ) – مقاله ( ۲۰ دقیقه ) بخش دوم Reading ۳۱ تا ۴۰ دقیقه زمان برای ک – سوالات چند گزینه ای – چیدن پاراگراف ها – پر کردن جاهای خالی ( ۱۰ دقیقه برای استراحت به صورت اختیاری ) بخش سوم Listening ۴۵ تا ۵۷ دقیقه برای: خلاصه کردن یک بخش Speaking – سوالات چند گزینه ای – پر کردن جای خالی – مشخص کردن ( highlight ) کردن خلاصه درست – مشخص کردن کلمات ناردست یکی از دلایل محبوبیت این آزمون در بین زبان آموزان این است که از حدود دو سال قبل اداره مهاجرت استرالیا این آزمون را برای مهاجرت در کنار آیلتس قبول می کند و علت اینکه افراد زیادی تمایل به شرکت در این آزمون دارند این است که به اعتقاد بسیاری از شرکت کنندگان در آزمون، این آزمون ساده تر از آیلتس و تافل می باشد. البته این نکته شایان ذکر است که کشور کانادا این آزمون را برای مهاجرت قبول نمی کند و برای این کشور آیلتس مورد قبول می باشد. البته این موضوع نباید سبب شود که متقاضیان تصور کنند آزمون آیلتس یا تافل بسیار دشوار و غیرقابل دستیابی هستند و یا از PTE سخت تر و بی استفاده تر هستند، بلکه هر کدام از این آزمون ها به خودی خود دارای ویژگی های خوب و برجسته ای هستند و فواید هرکدام در سطح بین الملل قابل انکار نیست و هر شخص بسته به هدف و مقصد خود می تواند یک مورد را انتخاب کند. آموزش زبان PTE]]>