Posted on

پایین ترین سطح ؛ عضویت ظاهری ، این نوع مشارکت فقط گونه ای ظاهر فریبیه که نمایندگی و عضویت مردم در هیاتای رسمی که انتخابی نیستن و قدرتی هم ندارن ، اعمال      می شه.

پذیرش بی چون و به چه دلیل ؛ مشارکتی غیرفعال این مشارکت با اعلام تصمیم از طرف  یه مقام اداری صورت میگیره ، بدون این که به نظر افراد شرکت کننده توجهی شه.

مشارکت از راه مشاوره ؛ از راه مورد مشاوره قرار دادن اجتماعات و یا درخواست جواب به پرسشها از طرف اونا صورت میگیره . اینجور فرآیندی از مشاوره هیچ سهمی رو در اراده کردن واگذار می کنه و کارشناسان امر ، هیچ تعهدی ندارن که دیدگاه های افراد رادر کار خود دخالت بدن.

اراده کردن

مشارکت به دلیل انگیزه مادی ؛ اجتمات کمک خود رو در مورد منابع لازم در مقابل محرک مادی به ما میدن، در حالی که وقتی محرکای مادی دیگه مورد پیدا نمی کنه، افراد معمولاً هیچ انگیزه ای واسه ادامه کار ندارن.

مشارکت کارکردی ؛ مشارکت به عنوان وسیله ای واسه رسیدن به اهداف برنامه محسوب می شه و افراد در تحقق اهداف از پیش تعیین شده مشارکت دارن ، در واقع پس از تصمیمات اصلی که به وسیله افراد خارج از اجتماعات گرفته می شه ، در تصمیم گیریا دخالت داده می شن

مشارکت تعاملی ؛ افرا در پروسه اون در موشکافی ، پیشرفت برنامه کاری و تشکیل و پیشرفت موسسات محلی ، مشارکت می ورزند . مشارکت نه فقط به عنوان ابزاری واسه رسیدن به اهداف ، بلکه مثل حقی واسه اجتماعات محلی شناخته می شه . افراد . گره ها روی تصمیمات محلی کنترل دارندوبنابراین در حفظ ساختارها و یا برنامه ها نقش دارن.

موشکافی

جنب و جوش خود جوش ( اقدام جمعی ) ؛ آدما به طورمستقل از نهادهای خارجی واسه تغییر سیستما عملی می کنن . اونا واسه تجهیز منابع و روشای فنی لازم با سازمانای مربوط رابطه دارن و درباره چگونگی به کار گیری منابع ، اطلاعات دارن . اینجور حرکت خودجوشی می تونه قدرت آفرین داشته باشه.

( نوسازی و بهسازی بافتای فرسوده شهری ،  مجله علم نما –سال شانزدهم – شماره ۱۵۸- ۱۶۰  ، ص ۷۰ )

 • ایده شهرسازی مشارکتی :

” مشارکت عبارتند از دخالت موثر اعضای یه گروه یا جامعه در همه فعالیتا و اراده کردن ها که به کل گره و جامعه مربوط می شه. ” ( احمدی ، ۱۳۸۰ ص ۴۰ )

مشارکت عمومی در شهرسازی ابزاریه که بوسیله اون اعضای جامعه قادر به شرکت کردن در تدوین سیاستا و طرحهایی می شه که واسه محیط زندگی اونا تاثیر می ذارن . هر گاه شهروندان یه شهر بتونن در تدوین سیاستا ، طرحها و برنامه هایی که واسه شهر اونا جفت و جور  می شه شرکت کنن ، مشاکت شهروندان در شهرسازی صورت گرفته.

 • عوامل ظهور ایده شهرسازی مشارکتی :

۱-اهمیت پیدا کردن مردم در اداره امور جامعه و پیدایش و گسترش نظامهای سیاسی و اجتماعی مردم  سالار

۲-تجربه اندوزی از روندای پیشرفت در ده های گذشته نشون دهنده این حقیقته که نبود مشارکت مردم در پروسه پیشرفت دلیل وارد اومدن زیانهای فراوون شده.

۳-نبود یکی بودن طرحها و برنامه های شهرسازی با نیازای و خواسته های مردم و بروز نارضایتیا و واکنشا منفی نسبت به این طرحها از طرف مردم طی ده های گذشته .

۴-اهمیت پیدا کردن پروسه جفت و جور طرحهای شهرسازی و به اصطلاح روند نگر شدن طرحها

۵-نبود توانایی مالی دولتها واسه تامین مالی طرحهای شهرسازی

۶-احساس تهدید منافع شهروندان

۷-پیچیدگی در حال افزایش زندگی شهری

۸-جلوگیری از وابستگی جامعه به دولت

 • امتیازات مشارکت مردمی در مدیریت کامل شهری :

۱-سهیم شدن مردم در قدرت

۲-افزایش سطح آگاهیای عمومی جامعه

۳-ایجاد حس مسئولیت اتماعی و تعلق به جامعه

۴-بهبود کیفیت طرحها و برنامه های شهری

۵-در پیش گرفتن تصمیمات درست تر و منطقی تر

۶-تدوین هدفهای درست تر واسه برنامه ها و طرحهای شهری

۷-ارتقای کیفیت اجرای طرحها و پروژه ها

۸-کاهش هزینه ها

۹-ایجاد پیوند بین مردم و طرحها و برنامه های شهری

۱۰-نبود تمرکز برنامه ریزی  (طوسی نژاد ، ۱۳۸۶)

برنامه ریزی

  • محدودیتای مشارکت مردمی :

  مشارکت مردمی بیشتر چیزی مطلوب به حساب میاد ، اما ایجاد اون در سطح گسترده جامعه کار اونقدر ساده ای نخواد بود و برنامه ریزان و مسئولان شهری در عمل واسه جلب مشارکت و اعمال نظر شهروندان با مشکل روبرو می شن . مخالفان کنترل شهروندی بحثای زیادی رو مطرح کردن، از جمله این که اینجور نظارتی از طرف شهروندان به طور جدی سد راه سرویس دهی عمومی     می شه ؛ هم اینکه ممکنه هزینه بر و نارسا باشه و امکان سوء استفاده رو به افرادفرصت طلب بده. ولی در آخر میشه اقرار داشت که همکاری بخش عمومی و خصوصی با شهروندان در امور  شهری ، چیزی مورد پسند و مطلوبه. (سعیدیان ، ۱۳۸۸)

   واقعا که از جمله عواملی که باعث می شه که شهروندان در طرحا مشارکت نداشته باشن عبارتند از :

  ۱-نبود اعتماد مردم به طراحان واجرا کنندگان طرح

  ۲-غریبگی مردم با این جور طرحا

  ۳-نبود سازمانای مردمی مناسب و منظم

  ۴-حضور مهاجران در این بافتا

  ۵-” مسائل محیط اجتماعی  وجود معتادان ، ولگردان ، دلالها ، شلوغی محل و …
  معتاد

  ۶-اعتقادات و باورهای تاریخی به اصل مشارکت

  ۷-استیجاری بودن ملک

  ۸-امکانات اقتصادی محدود و درآمد ناچیز

  ۹-سطح سواد و تحصیلات ، درجه شهرگرایی و شهرنشینی و زندگی مدنی “(حاجی نژاد و منصوری ، ۱۳۸۳ )

   

   

  • تئوریا و نظریه های مدیریت کامل شهری:
   • لودیکو کوارونی

  معمار و نظریه پرداز ایتالیایی در سالای ۱۹۸۷-۱۹۱۱ بوده. ایشون دارای عقاید قابل     توجه ای در مورد تعمیر شهری می باش، عقاید کوارونی در مورد تعمیر شهری به توضیح زیر هستن.

  • چند وجوهی بودن تعمیر شهری. توجه به همه وجوه اقتصادی-کالبدی و … در تعمیر شهری
  • زنده کردن بافت تاریخی از وجوه متفاوت

  اصول مورد نظر کوارونی در مورد تعمیر شهری:

  • هماهنگ: ایجاد هماهنگی میان طرح شهر و طرح تعمیر شهری که چیزی لازمه.
  • جست و خیز: با در نظر گرفتن وجوه اقتصادی در بافتای تاریخی شهری چیزی لازمه. براساس نظریه و اصول پیشنهادی کوارونی میشه به این نتیجه رسیدن هدف ایشون از ایجاد تداخل دریافت قدیمی، بهبود کارکرد با احترام گذاشتن به کالبد زنده و جست و خیز شهریه. کالبد پیشنهادی ایشون معاصر سازیه و روش ایشون در اقدام بافتای تاریخی بهسازی و نوسازی بر مبنای برنامه ریزی ملی شهریه. روش پیشنهاد کوارونی بازسازی شهری و روش کامل تعمیر بافت شهری بوده.

  [۱]Ludvico Quarani