ژانویه 27, 2021

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و …

 
مکتب گشتالت تاکید بسیاری به کل نگری دارد. پیروان این مکتب معتقدند برای ارتفای میزان یادگیری قسمتهای گوناگون یک برنامه آموزشی باید متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با «کل» برنامه های آموزشی باشد. این مطلب در واقع اشاراتی به طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی و سازماندهی دوره های مختلف آموزش دارد.
«تئوری های یادگیری اجتماعی» به اهمیت مراودات اجتماعی و تاثیر آن در یادگیری انسان تاکید فراوان دارد. براساس این نظریه هرچیزی را که بتوان با تجربه مستقیم آموخت، با مشاهده مستقیم هم امکان آموختن آن وجود دارد. بنابراین به زعم پیروان نظریه مذکور انسان نمی تواند از مشاهدات خود الگوسازی نماید. این تئوری استفاده از وسایل آموزشی از قبیل تصویر، فیلم و ویدئو را به عنوان الگوهای رفتاری توصیه می نماید. سرانجام تئوری «آسان سازی» در یادگیری، تاکید بر مشارکت دادن آموزش گیرندگان در مراحل آموزشی دارد. بر اساس این تئوری شرکت کنندگان در دوره های آموزشی منابع خوبی برای انتقال دانش و مهارت و رفتارهای لازم هستند که به هر طریق باید آنان را به مشارکت در مباحث تشویق نمود. در این صورت کارشناسان، اساتید و یا مربیان آموزشی در واقع بیشتر نقش تسهیل کننده را ایفا می نمایند نه کنترل کننده و یا ارائه کننده کل مطالب(ابطحی،۱۳۸۳، ۱۹۹).
۲-۱-۲۱ اصول یادگیری
هرچند که بطور کلی تئوریهای مذکور نمی توانند مراحل یادگیری را به سادگی بیان نمایند، ولی از مطالعه این تئوری ها ، اصولی را می توان مستفاد نمود که عمل به آن می تواند راهنمای خوبی برای کارشناسان امور آموزشی باشد. این اصول عبارتند از:

 • راهنمایی[۷۰]
 • استانداردهای عملکرد و آگاهی از نتایج آن[۷۱]
 • پاداش و پیگیری[۷۲]
 • انگیزش[۷۳]
 • انتقال[۷۴]

راهنمایی
کارکنانی که در دوره های آموزشی شرکت می نمایند از همان ابتدای شروع دوره نیاز به راهنمایی و توجیه دارند. این راهنمایی ها خود نیاز به یادگیری از راه آزمایش و خطا را تقلیل می دهد و کارآموزان را از سردرگمی نجات می دهد. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که انسانها به منظور یادگیری از طریق تجارب مفید، سازنده و موفقیت آمیز نیاز به راهنمایی های دقیق و تشویق‌کننده دارند.
استانداردهای عملکرد و آگاهی از نتایج کار
به نظر روانشناسان تربیتی، انسانها زمانی بهتر یاد می گیرند که از نتایج یادگری خود و هدف آن مطلع باشند. آنان باید استانداردهای کاری خود را که در واقع انتظارات سازمان و مدیریت از آنها است به خوبی بدانند و هدف آنان کسب دانش، مهارت و رفتارهای لازم برای انجام موفقیت آمیز شغل و رسیدن به استانداردها باشد. از طرف دیگر، کارشناسان و مسئولین آموزش هم باید در ارزشیابی برنامه های آموزشی میزان کسب دانش، مهارت و رفتارهای لازم را اندازه گیری نموده و از نتایج آن، شرکت کنندگان را مطلع نمایند.
اساتید و مربیان آموزشی باید کاملاً مطمئن شوند که نتایج عملکرد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی به صورت بازیافت[۷۵] به آنان منعکس شده و اصلاحات لازم در نحوه عمل آنان انجام گیرد. به نظر بسیاری از کارشناسان امور آموزش، بازیافت موثرترین عامل در نیل به اهداف آموزشی است، مشروط بر اینکه سریع و صریح باشد.
پاداش و پیگیری
تجربه نشان داده است که اگر آموزش همراه یادگیری به وسیله مربیان آموزشی و در نظر گرفتن پاداش برای شرکت کننده در قبال مطالب آموخته شده باشد، موثرتر خواهد بود. پاداش می تواند به صورتهای اضافه حقوق و دستمزد، ترفیع و یا هر طریق ممکن که برای سازمان، مدیریت و کارکنان مورد پذیرش باشد، در نظر گرفته شود.
انگیزش
مهمترین اقدامی که باعث ایجاد انگیزه یادگیری در شرکت کنندگان در دوره های آموزشی می گردد، عبارت است از مشارکت دادن بیشتر آنان در برنامه ریزی، اجرا و حتی نحوه ارزشیابی دوره های آموزشی و دیگر مرتبط نمودن محتوای دوره های آموزشی با محتوای شغلی آنان به طریقی که شرکت در دوره های آموزشی بتواند مشکلی از مشکلات کاری آنان را در ارتباط با انجام وظایف و مسئولیتهای محوله حل نموده و یا آنان را برای انجام وظایف و مسئولیتهای پستهای بالاتر آماده نماید.
انتقال
منظور از انتقال عبارت است از انتقال دانش مهارت و رفتارهای ایجاد شده در شرکت‌کنندگان به محیط کاری، به عبارت دیگر مسئولان و مدیران رده بالای سازمانی باید امکان پیاده نمودن آموخته ها در دوره های آموزشی را هرچه سریعتر در محیط کاری فراهمآورند. در غیر این صورت هزینه های آموزشی بیهوده خواهد بود. (ابطحی، ۱۳۸۳، ۲۰۰-۲۰۱)
۲-۱-۲۲ فرآیند آموزش
برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها معمولا چهار مرحله زیر را طی می کند:

 1. مرحله تعیین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان
 2. تدوین و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی
 3. اجرای برنامه های آموزشی(برنامه ریزی اجرایی آموزش) و
 4. ارزشیابی دوره ها و برنامه های آموزشی (گلابی، ۱۳۶۹، ۷۵)

 1. تعیین نیازهای آموزشی کارکنان
 2. تدوین برنامه های آموزشی
 3. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است