Posted on

ترور ناصرالدین شاه.
زمینه‌های اقتصادی نهضت مشروطه:
الف. در بعد داخلی: مالیات‌های سنگینو ظالمانه و فروش حکومت ایالت‌ها،از راه‌های مهم تأمین مخارج هنگفت دربار بودند که زمینه‌ساز نارضایتی مردم از اوضاع و شرایط آن زمان می‌گردیدند.
ب. در بعد خارجی: گرفتن وام‌های کلان و نیز واگذار کردن امتیازهای بی‌حساب به روسیه و انگلستان در آزای این وام‌ها که صرف هزینه‌های پرخرج شاهانه به خارج می‌شد.
این نگرش ها و تحولات سبب شد تا مبارزات آشکار و پنهان زیادی آغاز گردد و نهایتاً به استقرار مشروطیت انجامید و حاصل آن قانون اساسی 14 ذیقعده 1324 قمری(8 جدی 1285) و متمم قانون اساسی 29 شعبان 1325 قمری (15 میزان 1286)بود .فصل دوم قانون اساسی مشروطیت (اصول 8تا 35 )تحت عنوان حقوق ملت اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای از اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نمود:


برابری حقوق مردم در مقابل قوانین(اصل 8) اصل مبنایی است که در دیگر اصول تحت عناوینی چون(افراد مردم ) (هرکس ) و (هیچ کس ) و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.
امنیت مال، جان و مسکن و شرف (اصول 9،13،15 تا 17 ) و مراسلات (اصل 22)و مخابرات (اصل 23) نیز از تعرض غیر قانونی ممنوع اعلام شده است.
امنیت قضایی مردم در تعقیب قانونی (اصل19)، حق دادخواهی (اصل 11) قانونی بودن جرائم و مجازات ها (اصل 12)، استقلال قوه قضاییه (مضمون اصل 27) و علنی بودن محاکمات (اصل 76) جلب نظر می کند. در این ارتباط، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات بعدی آنها نیز موازین تضمین کننده را برای امنیت قضایی افرادی که به هرنحو با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند پیش بینی نموده اند.
آزادی مطبوعات با تأکید بر ممنوعیت ممیزی (سانسور ) در آنها (اصل 20 ) و نیز آزادی انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی نباشند (اصل 21) مورد تأکید قانونگذار اساسی مشروطیت قرار گرفته است.
نکته جالب توجه در قانون اساسی مشروطیت، آزادی تحصیل و تعلیم (اصل 19)و تحصیل اجباری، به ویژه تکلیف دولت بر ایجاد مدارس به مخارج دولتی است که در آن زمان، به عنوان یکی از حقوق فرهنگی و زمینه ساز ارتقاء منزلت برابر همه افراد مردم ارزشمند بوده است .
به هر ترتیب این دوره سبب بیداری ملت گشت و مبارزات روحانیون و روشنفکران باعث توسعه اندیشه و آگاهی شد و موجب گرایش به آزادی و بیزاری از استبداد گردید.
نتیجه گیری فصل اول
حقوق اجتماعی یکی از نیازهای اساسی انسان برای زیستن در جامعه و زندگی اجتماعی است. و زندگی اجتماعی بدون تأمین این نیازها میسر نخواهد بود انچه مسلم است تفاوت در در پیشینه و سبقه حقوق اجتماعی در اسلام و حقوق غرب است. اسلام به واسطه اتکال به وحی و داشتن منابع بسیار قوی این حقوق را قرن ها پیش وضع نموده و با این رویکرد که انسان بماهو انسان نیازمند به حقوق اجتماعی است قوانین وضع نموده است که در تمام اعصار برای بشر کاربردی باشد و با تغییرات زمان ومکان نیز بشر را بی نیاز کند. از سوی دیگر با حجیت دادن به عقل و ابزار قرار دادن عقل به عنوان یک دریافت کننده وحی، مسائلی را که امروز بشر به دلیل گسترش علم با آن مواجه است را حل نموده است. حقوق غرب در پی اندیشه فلاسفه غربی و روشنگری قرن 18موفق شد قوانین را تحت عنوان حقوق بشر تدوین سازد و بر این اساس از حقوق انسان ها دفاع نموده و این حقوق را تضمین نماید. تدوین قوانین و اعلامیه های متعدد مبین تلاش غرب برای برقراری و ایجاد عدالت است اما تا چه اندازه این قوانین توانسته همه افراد را برابر سازد و سبب گسترش عدالت شود محل اشکال و سوال است. از سوی دیگر حقوق دانان غربی متوجه ارزش و مقام زنان شدند و بر این عقیده بودند که باید حقوق زنان و مردان از هر حیث مساوی باشد. و این در حقیقت همان محل اختلاف نظام حقوق اسلام و غرب است. غرب با عدم شناخت کافی از ویژگی های زنان شعار تساوی را سرلوحه خود قرار داد و اسلام با پیام تساوی و نه تشابه برای زنان حقوق منحصر به فرد ایجاد نمود که در فصول بعدی بدان پرداخته می شود.
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی
1.2 مبحث اول: حق بر تأمین اجتماعی
مبحث دوم: حق بر بهداشت
3.2 مبحث سوم: حق بر مسکن
4.2 مبحث چهارم: حق بر سلامتی
5.2 مبحث پنجم: حق بر تشکیل احزاب
6.2 مبحث ششم: سازمان مردم نهاد
7.2 مبحث هفتم: حق بر رفاه
8.2 مبحث هشتم: حق بر آموزش در اسلام
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی
زنان در تاریخ بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حقوق آنها پایمال شده است اگرچه اسلام برای تحقق حقوق زنان قوانین زیادی را وضع نمود تا زنان را با مردان برابر کند اما بدون تردید به قوانین و دستورات اسلام توجه کافی نشد و بازهم حقوق زنان به صورت لازم اجرا نگردید. در قرن اخیر تلاش های زیادی برای برابری زنان در ایران و جهان صورت گرفته و قوانین زیادی نیز به تصویب رسیده است تا از حقوق زنان دفاع کند و در این فصل به بررسی حقوق زنان در ایران و اسلام و اسناد بین المللی می پردازیم.
مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی
گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام
انسان به عنوان عضو جامعه دارای خواست ها، تمایلات و غرایز فراوانی است که ارضاء منطقی و اصولی آن برای نیل به زندگی شایسته ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. خورا ک، پوشاک، مسکن، سلامتی، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی از جمله حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولاً نسبت به این حقوق به دیده احترام بنگرد و ثانیاً برای تأمین و تضمین آنها یاری رسان افراد باشد.
تأمین اجتماعی بر اساس اصل مسولیت متقابل همگانی از پایه های اصلی عدالت اجتماعی است که در آن، افراد مردم مسول حمایت از یکدیگرند و توانگران موظف به تامین زندگی تنگدستان و در ماندگان می باشند. این تکلیف اجتماعی در دین اسلام بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته است که همه مسلمانان به منزله یک تن واحدند؛ همچنان که از قول پیامبر گرامی اسلام (ص) در این زمینه آمده است: مثل مؤمنان در دوستی ورحم و عطوفت نسبت به یکدیگر مثل یک تن است که اگر عضوی به شکوه در آید بقیه اعضا نیز به همراهی او به تب و تاب می افتند.
ایمان به قیامت و زندگی بی‌منتهای آخرت و وعده نعمت‌های بهشتی به کسانی که در راه خدا ایستادگی کنند، یکی از ارکان عقایدی بود که رسول خدا(ص) مردم را با آن آشنا کرد. این دو عقیده، پایه‌ های استواری بود که سایر اجزا و عناصر فرهنگ جدید بر روی آن قرار گرفته و زمینه ی لازم برای پیاده کردن برنامه‌های تحول در سایر عرصه‌های زندگی از جمله الگوی تأمین اجتماعی را فراهم ساخت.
 پس از مهاجرت به مدینه، اولین اقدام پیامبر(ص) تأسیس، تقویت و سازماندهی نهادهای اجتماعی برای اعمال سیاست‌ها‌ی تأمین اجتماعی بود. خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که کارکردهای مهمی در زمینه ی حمایت از کودکان، سالخوردگان، زنان و آسیب‌دیدگان ایفا می‌کند. این نهاد، پیش از اسلام نیز وجود داشت و پیامبر اکرم(ص) از جهات متعددی به تقویت آن پرداخت: اول، اصل تشکیل خانواده با تشویق جوانان و افراد مجرد به ازدواج مورد تأکید قرار گرفت. دوم، پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده، بخصوص میان همسران با یکدیگر و فرزندان و والدین، در سایه ارشادات ایشان استحکام بیشتری یافت. سوم، روابط اقتصادی و مالی میان اعضای خانواده مانند تقسیم کار بین زن و شوهر، وجوب نفقه همسر و ضرورت تأمین نیازهای فرزندان و والدین و در مراتب بعدی، سایر خویشاوندان تبیین گردید.
در میان موارد تحت پوشش الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام، رایج‌ترین آنها عنوان «فقیر» بوده است. این واژه، وقتی به‌تنهایی به‌کار می‌رود، موارد مشابهی چون؛ مسکین، سائل، محروم و یتیم را نیز در بر می‌گیرد. «فقیر» به کسی اطلاق می‌شود که به دلایل گوناگون مانند فقدان و یا کمبود درآمد، فوت سرپرست، بیکاری، بیماری، معلولیت، سالمندی و ازکارافتادگی قادر به تأمین مخارج زندگی خود نباشد. در چنین مواردی، جامعه، اعم از دولت و آحاد مردم، در مقابل تأمین نیازهای زندگی او مسئول بوده، او را تا حد رساندن به سطح زندگی سایر مردم مورد حمایت قرار داد. عناوین فقیر، مسکین و یتیم در موارد مصرف زکات، صدقات، انفاقات، خمس و فیء، که عمده منابع تأمین اجتماعی در صدر اسلام را تشکیل می‌داده‌اند، ناظر به تأمین این هدف می‌باشند(توبه: 60؛ انفال: 41؛ حشر: 7؛ بقره: 215 و 177؛ نساء: 36؛ اسراء: 26؛ روم: 38)
و یا امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند:
خدا را خدا را! در مورد طبقه پایین، آنها که راه چاره ندارند؛ یعنی مستمندان و نیازمندان و تهی‌دستان و از کارافتادگان، در این طبقه هم کسانی هستند که دست سؤال دارند و هم افرادی که باید به آنها بدون درخواست، بخشش شود، بنابراین، به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نما! قسمتی از بیت‌المال و قسمتی از غلات خالصه جات اسلامی را در هر محل به آنها اختصاص ده و بدان! آنها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند… اگر یکى از سربازانت و کسانى که با دشمنان تو مبارزه مى‌کنند، به شهادت رسید، مانند یک وصى دل‌سوز و مورد اعتماد، جاى او را پر کن به‌گونه‌اى که اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود
آن حضرت در نامه دیگری، خطاب به قثم‌بن عباس، که از جانب ایشان والی مکه بود، می نویسند:
اموالی که در نزد تو گرد آمده و مربوط به خدا است، به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را مصرف عیالمندان و گرسنگان کسانی که در محل هستند بکن. آنچنان‌که به‌طور صحیح به‌دست فقرا و نیازمندان برسد و مازاد آن را نزد ما بفرست تا بین کسانی که اینجا هستند، تقسیم کنیم
گفتار دوم) حقوق تأمین اجتماعی در ایران
قانون اساسی ایران به حقوق زنان پرداخته و برای احقاق حقوق آن‌ها قوانینی را وضع نموده است. فصل سوم قانون اساسی ایران در اصول 19 و 20 بر اصل عدم تبعیض تأکید می‌کند و اصل 19 مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد شد.» این اصل برای اعلام برابری حقوق زن و مرد است و این‌که قانون هر دوی آن‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد.
اصل 29 قانون اساسی نیز به‌صراحت از این حق حمایت می‌کند و می‌نویسد: «برخورداری از حق تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی.» دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای مشارکت مردم خدمات، حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.
اصل 21 قانون اساسی به‌صراحت از زنان حمایت کرده و دولت را موظف به رعایت این موارد کرده است: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
1. ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او،
2. حمایت‏ مادران‏، به‌خصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏‌سرپرست‏،
3. ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده،
4. ایجاد بیمه ی خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‌سرپرست‏،
5. اعطای‏ قیمومیت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه ی آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی.‏
این اقدامات همه برای ایجاد عدل و مساوات بین زنان و مردم و احقاق حقوق از دست‌رفته ی زنان است.
علاوه بر این خدمات تأمین اجتماعی در حقوق ایران عبارت است از: خدمات بازنشستگی، پیری و از کار افتادگی، مستمری بی کاری و بی سرپرستی درراه ماندگی، سوانح و حوادث، خدمات بهداشتی و مراقبت پزشکی وکمک رفاهی به کارکنان دولت.
بند اول) مقررات بازنشستگی
1- مقررات مربوط به بازنش ستگی کارمندان در مواد 103 تا 109 آمده است و علاوه بر آن در فصل 7 قانون تأمین اجتماعی زیر بازنشستگی مواد 76-97برای کارگران بیمه شده حمایت های خاص در نظر گرفته شده است.
2- مستمری پیری و کار افتادگی
قانون استخدام کشوری در مواد 79 و 80 و بند الف ماده 109 به این حق پرداخته است. ماده 48 قانون استخدام کشوری حالت از کارافتادگی کلی را یکی دیگر از حالات کارمندان رسمی می داند که به سبب آن کارمند از خدمت در دستگاه اجرایی خارج می شود ولی جزئیاتی درباره ی آن ذکر نمی کند درباره آن ذکر نمی کند بنابراین باید در این مورد به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود .
3- از کار افتادگی ناشی از کار
ماده 80 قانون استخدام کشوری می نویسد:
هرگام مسخدم رسمی به علت حادثه ی ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد.
4- از کار افتادگی ناشی از غیر کار
ماده 79 در این باره می نویسد :
ماده79- هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که ازکار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر با یک سی‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


‌تبصره1 – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشدمدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
‌تبصره2- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او بارعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری مصوب سال 1355 مستخدمانی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نباشند مشمول قانون و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. درباره موضوع از کار افتادگی فصل 6 قانون تامین اجتماعی مواد 75-70 مقررات حمایتی پیش بینی نموده است .
5- مستمری بیکاری
ماده 7 قانون بیکاری ومصوب 1369 بیمه شدگان را مورد حمایت قرار داده است. مشمولان قوانین استخدامی و کسانی که هنوز کاری را آغاز نکرده اند از این حمایت قانونی برخوردار نیستند.
2- مستمری حوادث ناشی از کار: قانون تأمین اجتماعی ضمن تأمین خدمات درمانی در ماده 60 مکلف به پرداخت غرامت و دستمزد روزهای بیماری ناشی از حوادث کار در ماده 61 می باشد.
حمایت های بی سرپرستی در بنده های بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
6- خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 85 نیز مورد تکلیف دستگاه های اجرایی در استفاده کارمندان، باز نشستگان و افراد تحت تکفل آنان از بیمه ی پایه ی در مان و قرار دادن آنها زیر پوشش بیمه های تکمیلی با مشارکت انها به صورت هماهنگ و یک نواخت است.
7- کمک های رفاهی
مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره ی هرگونه مهمانسرا، زائرسرا مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد های درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد.
تبصره1- دستگاه های که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنا می باشند.
تبصره2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از این حکم این ماده مستثنا می باشند.
8- مزایای خاص اشتغال:
امروزه زنان در بسیاری از مشاغل حضور پررنگ دارند نقشی اساسی بازی می‌کنند. مهم‌ترین عناصر حمایت از جنبه ی مادری عبارتند از:
1. مرخصی قبل و بعد از زایمان که برای حمایت از سلامتی مادر و فرزند ضروری و لازم است.
2. مستمری]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *