Posted on
 • چند وجهی بودن تعمیر شهری: توجه به کالبدی، اقتصادی و …
 • اقتصادی

 • احیاء بافت تاریخی از وجوه متفاوت
 • اصول مورد توجه در تعمیر:

   • هماهنگی: میان طرحای کامل و طرحای تعمیر

   

  • جست و خیز: جست و خیز در بافت به خصوص در وجه اقتصادی
  • اقتصاد

  هدف اصلی: بهبود کارکرد، مبادرت به کالبد زنده و پویا

  روش دخالت روش اقدام: روش بازسازی و تعمیر کامل شهری روش بهسازی و نوسازی برنارد

  ۲-۱۷-۳- برنارد چومی

  طراحی برنارد چومی واسه پارک لاویلت باعث تعجب خیلی از کارشناسان و طراحان جهان کردیده چون که حرکت ایشون درطراحی، حرکتی نو و انقلابی محسوبه.

  عقاید چومی در مورد تعمیر بافت شهری بسیار شایان اهمیته. این عقاید شامل:

  ۱- جایگزینی مفاهیم تازه: اهمیت و ضرورت جایگزینی مفاهیم تازه در مورد اختلاف فرم و کارکرد در جهت آشتی دادن اونا

  ۲- معماری پیچیده بدون رعایت قوانین سنتی سلسله مراتب و ترکیبی می تونه سروسامون یابد.

  ۳- پاک کردن مفاهیم قرار دادی از طراحی و جانشین کردن مفاهیم قابل توضیح در اون

  • قطع شدن تاریخی
   • اصول مورد بحث چومی در مورد مدیریت کامل شهری به توضیح زیره:
  • استقلال موضوع در متن: تعریف مناسب موضوع در مورد کاری
  • روی هم قرار گرفتن عملکردها : تبیین کردن عملکردها بر هم قرار گرفته شد
  • بی انتهایی: نامحدود بودن
  • اختلاف در تقابل بی پیوند
  • زیادی در تقابل با وحدت
  • بی نظمی در تقابل با نظم
  • انعطاف پذیری
  • ناهماهنگی
  • تغییر همیشگی موضوع و معنا در متن
  • شکستن اختلاف و تباین میان فرم و کارکرد.(اکبری زاده ، ۱۳۸۸)

  دستور العملای چومی در مورد مدیریت کامل شهری شامل:

  • وجود اختلاف در نظامای هنری کالبدی
  • تغییر در کالبد بنا و انعطاف پذیر بودن اونا

  با استناد به نظریه اصول و دستور العمل برنارد چومی میشه اینطور به نتیجه رسید که هدف چومی جانشین کردن مفاهیم جدید جهت آشتی دادن فرم و کارکرد بوده. کاربری پیشنهاد ایشون تعیین کردن کاربری بر مبنای متن و زمینه اون هستش.

  روش عملی و اقدامی ایشون بهسازی-نوسازی و بازسازیه. روش توجه چومی هم به صورت موضعی-موضوعیه.

  ۴ دیدگاه عقاید چومی:

  ۱- جانشینی مفاهیم تازه

  ۲- معماری پیچیده مخالف قوای سنتی

  ۳- جانشینی مفاهیم قابل تأویق بجای قرار دادی

  ۴- قطع شدن تاریخی

  • معنی مدیریت شهر

  اعمال قدرت مدیریت شهری در چگونگی قرار گرفتن و اداره شهرها طبق گونه های فرهنگی و ساختار اجتماعی – سیاسی جوامع ظاهر می شه. شهر که پیچیده ترین و جور واجور ترین جلوه های زندگی بشری رو در خود داره بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزیهای لازم واسه رشد و پیشرفت آینده شهر به مقابله با مسایل و مشکلات الان اون می پردازه، بی سروسامون می شه.

  برنامه ریزی

  اصطلاح مدیریت شهری از دید مفهومی جور واجور و تا حدی مبهمه. این به وجود اومده توسط تنوع نگرشهای موجود به دلیل میان رشته ای بودن و جدید بودن مدیریت شهریه و رسیدن به تعریفی مشخص و واحد لازمه در نظر گرفتن خیلی از این تعاریفه که در زیر به بعضی از اونا اشاره می شه:

  داده های سیستم مدیریت شهری، خواسته های دولت و شهروندان و ستاندهای اون پیشرفت کمیت و کیفیت زندگی شهریه. پس مدیریت شهری باید تموم شهری مثل فضای کالبدی و عملکردی اونو تحت پوشش بذاره. بنابر این دارای وجود سازمانی باهم چند عملکردی و چند سطحیه.

  ویلیامز در سال ۱۹۷۸ مدیریت شهری رو یه تئوری و چشم انداز نمی دونه، بلکه اونو چارچوب و پایه تحقیقات شهر می دونه. اون اضافه می کنه که مدیریت شهری رابطه قوی و نزدیک با وجود شهر از یه طرف و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی از طرف دیگه داره، هم اینکه مدیریت شهری با سازمانهای دولتی که در شهر خدمات ارائه میدن و جمعیت شهر رابطه تنگاتنگی داره.

  تموم این تعاریف دلالت بر انعطاف پذیری مدیریت شهری دارن. چون که نظام مدیریت شهری تشکیل شده از عناصر و اجزاء بهم پیوسته ایه که باید در تعامل و رابطه با هم در نظر گرفته شن و اون چیزی که امروزه در هدایت این نظام اهمیتی خاص داره توانایی اون در انعطاف پذیریه. نظام مدیریت شهری یه سیستم پویا و بازه و با شکل های جور واجور فراسیستمها و زیر سیستمای زیاد در ارتباطه. پس با در نظر گرفتن متغیرهای بسیار و محیط ناهمگن و متنوعی که مدیریت شهری در اون قرار داره، این نظام باید به روش باز بکنه و ساختارهای خشک و غیر قابل انعطاف رو از خود دور کنه و دارای این توانمندی باشه تا با محیط دور و برش موافق شده و ضمن حفظ تمام خود به رد و بدل کردن پویا با محیط بپردازه.(الوندی ، ۱۳۸۸)

  اصل اساسی در حکومتهای محلی اینه که مردم همون محل با مشارکت و همفکری همدیگه و حتی امکان با بهره گرفتن از منابع و امکانات محلی نسبت به تامین خدمات عمومی و هم عمران و آبادی محل در چارچوب قانون دست به کار شن. از این رو سطح محلی مدیریت و اداره امور باید در سطح ملی به رسمیت شناخته شه و به دنبال اون سطح منطقه ای رابط بین این دو تلقی شه. در واقع امروزه رابطه مستقیم بین بهبود مدیریت شهری و دموکراسی محلی با تمرکززادیی قبول شده. تفویض اختیارات، جلب مشارکت مردم و بسترگشایی پایانی اون در سطوح پایین تر، شرط موفقیت سیاستهای نبود تمرکز فضاییه .

  همونجوری که ذکر گردید از مهمترین حکومتهای محلی شهرداریها هستن. وجود این سازمان از وقتی ضرورت یافت ک برآورده ساختن نیازای افراد بشر، از عهده تک تک اونا خارج گردید و لازم شد سازمانی این نیازها رو بطور مشترک برآورده سازه.

  با در نظر گرفتن چیزی که ذکر گردید واژه مورد توجه به هر دو بخش اداری و عملی شهرداری اشاره کرده. مشخصات شهرداری از کشوری به کشور دیگه فرق داره. اما میشه بخش شهرداری رو کلا با خصوصیات زیر تعریف کرد:

  ناحیه ایه که بوسیله مرزهای اداری مشخص، مشخص شده و ویژگی مسلط شهری داره و معمولا به وسیله یه مجموعه از ماموران برگزیده محلی اداره می شه و در محدوده یه واحد حکومتی بالاتر مثل فرمانداری قرار داره. مجموعه اداری شهرداری هم سازمانی محلی و غیردولتیه که به خاطر اداره امور محلی و سرویس دهی لازم با هدف مدیریت و پیشرفت کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از طرف قانونگذار که معمولا شهر و دور و بر اون هستش، به فعالیت می پردازه. شهرداری سازمانی منتخبه که مشروعیتش از انتخاب کنندگانه. از استقلال نسبی در چارچوب قانونی برخورداره و تشکیل اون از حق حاکمیت ملی سر میگیره. (اکبری زاده ، ۱۳۸۸)

  [۱]Bernard Tschume