سطح سواد رسانه ای فرهنگیان شهر تهران مطالعه سواد رسانه ای معلمان دوره متوسطه شهر تهران در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۹

میزان استفاده از رسانه ها

 

 

۱۰(۲۰، ۲۱، ۲۲،
۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶،
۲۷، ۲۸)

 

 

طبقه اول(پایین) ۹-۲۱

 

 

حداکثر امتیاز ممکن ۴۵=۵×۹

 

 

 

حداقل امتیاز ممکن ۹=۱×۹

 

 

 

طبقه دوم(متوسط) ۱/۲۱-۳۳

 

 

 

دامنه تغییرات ۳۶=۹-۴۵

 

 

 

طبقه سوم(بالا) ۱/۳۳-۴۵

 

 

 

فاصله طبقات ۱۲=۳÷۳۶

 

 

توانایی تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای
توانایی تحلیل و ارزیابی: میزان آگاهی فرهنگیان از تولید کنندگان پیام ها، تفاوت بین دامنه سایت ها، مالکیت رسانه –ها و تشخیص محتوای پیام ها می باشد.
الف: تولیدکنندگان پیام
تعریف نظری:آن دسته از منابعی هستند که پیام ها را در رسانه ها تولید و تایید و ارسال می کنند(ایران پور،۵۸:۱۳۸۹).
تعریف عملیاتی: شامل شناسایی و آشنایی با تولید کنندگان نهایی متون رسانه ای و میزان اهمیت این منابع برای مخاطبان می باشد.
در این بخش ۲ سوال شامل ۸ سوال فرعی طراحی شد که سوال ۱۲ دارای ۷ سوال فرعی که بر اساس طیف پنج تایی لیکرت طبقه بندی شده است و برای کدگذاری آنها از کد ۱ برای هیچ، از کد ۲ برای کم، از کد ۳ برای متوسط، از کد ۴ برای زیاد و از کد ۵ برای خیلی زیاد استفاده شده است.
سوال ۱۳ پرسشنامه نیز شامل ۱ گویه می باشد که بر اساس طیف پنج تایی لیکرت طبقه بندی شده است و برای کدگذاری آنها از کد ۱ برای هیچ، از کد ۲ برای کم، از کد ۳ برای متوسط، از کد ۴ برای زیاد و از کد ۵ برای خیلی زیاد استفاده شده است.
ب-آشنایی با تفاوت بین دامنه سایت ها
تعریف نظری: به میزان آگاهی فرهنگیان از تفاوت بین دامنه سایت های اینترنتی[۶۴] اطلاق می شود. به عبارت دیگر به توانایی فرهنگیان به شناسایی دامنه سایت ها جهت شناسایی تولیدکنندگان متون، اشاره دارد(همان،۵۹).
تعریف عملیاتی: در این بخش ۱ سوال فرعی در سوال۱۲، طراحی شد که بر اساس طیف پنج تایی لیکرت طبقه بندی شده است و برای کدگذاری آن از کد ۱ برای هیچ، از کد ۲ برای کم، از کد۳ برای متوسط، از کد۴ برای زیاد و از کد ۵ برای خیلی زیاد استفاده شده است.
ج: مالکیت رسانه ها
تعریف نظری: به صاحبان رسانه ها اشاره دارد که تمامی امتیازات یک رسانه متعلق به آنها است و خط مشی و سیاست آن رسانه را تعیین می کنند. مالکیت رسانه می تواند شخصی(حقیقی) یا غیرشخصی(حقوقی) باشد(همان،۶۱).
تعریف عملیاتی: در بررسی های اولیه پرسشنامه چه از لحاظ صوری و جه در بررسی های آزمایشی و رفع ابهامات با توجه به جامعه آماری و نمونه مورد بررسی، یکی از مفاهیم سوال برانگیز و مهم، مفهوم مالک بود. لذا برای روشن تر شدن این مفهوم در این سوال، داخل پرانتز آورده شده تا فرهنگیان کاملاً متوجه مالک بشوند.
برای این سوال، ۷ سوال فرعی در سوال ۱۱ درنظر گرفته شده است، برای شبکه های تلویزیونی، شبکه ۱ تلویزیون ایران، برای شبکه های رادیویی، شبکه سراسری رادیو ایران، برای سایت های اینترنتی، سایت(پایگاه) اینترنتی خبرگزاری فارس و سایتی که بیشتر بازدید می کنند، برای روزنامه و مجله نیز روزنامه و مجله ای که بیشتر می خوانند یا می –شناسند،طراحی شده است.
برای کدگذاری تشخیص مالکیت، از کد ۱ برای شناسایی هیچ، کد ۲ برای میزان آشنایی کم، کد ۳ برای میزان آشنایی متوسط، کد ۴ برای میزان آشنایی زیاد و کد ۵ برای میزان آشنایی کامل استفاده شده است.
د-تشخیص محتوای پیام
تعریف نظری: شامل تشخیص هدف رسانه ها از همه متن هایی(اعم از متن یا تصویری و …) که در رسانه وجود دارد(همان،۶۳).
تعریف عملیاتی: آگاهی فرهنگیان از مسائل و موضوعات مختلف مطرح در رسانه ها که ممکن است با آنان مواجه شوند و تشخیص هدف رسانه از بیان این مسائل و موضوعات می باشد.
برای محاسبه مؤلفه توانایی تحلیل و ارزیابی ۱۸ سوال فرعی در قالب سوال ۱۴ طراحی شد که بر مبنای طیف پنج تایی لیکرت کدگذاری و ارزش گذاری شده است. مجموع امتیازات این ۱۸ سوال فرعی، نشان دهنده وضعیت شخص فرهنگی(معلم) در این بخش است.
برای کدگذاری، کد ۱ برای هیچ یا اصلاً، کد ۲ برای خیلی کم، کد ۳ برای متوسط، کد ۴ برای زیاد و کد ۵ برای خیلی زیاد استفاده شده است.
حداقل توانایی و تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای فرهنگیان از متون رسانه های مختلف، طبق محاسباتی که در زیر آمده است، ۳۴ و حداکثر ۱۷۰ خواهد بود. با توجه به دامنه این تغییرات معلمان در ۳ سطح توانایی و تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای، دسته بندی شده است.
حداکثر ۱۷۰=۵×۳۴
حداقل ۳۴=۱×۳۴
پس داریم ۱۳۶=۳۴-۱۷۰ از تقسیم ۱۳۶ بر ۳ عدد ۳/۴۵ به دست می آید که نشان دهنده فاصله طبقات است.
۳/۷۹-۳۴ =توانایی و تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای پایین (طبقه اول)
۷/۱۲۷-۴/۷۹ =توانایی و تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای متوسط (طبقه دوم)
۱۷۰-۸/۱۲۴ =توانایی و تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای بالا (طبقه سوم)
جدول شماره ۴-۳: شماره سوالات و گویه ها مؤلفه توانایی تحلیل و ارزیابی پیام های رسانه ای در پرسشنامه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها1- قسمت 3

زمان پیش بینی تحقیقکشورهای درگیرموضوع واقدامات موثرمشکلات بالقوه نتایج این بررسی نشان دهنده برتری ژاپنی ها در شش زمینه تکنولوژی زیر می باشد:1-فناوری اطلاعات وارتباطات ولوازم الکترونیکی و…2-علم زندگی,مراقبت های پزشکی موادغذاییو…3-علوم زمینی وفناوری های محیط زیستی4-تکنولوژی مواد5-ساختاروفناوری های مدبریتی مانندتولید,توزیع وکسب وکار6-زیرساخت های اجتماعی مانندفناوری های شهرسازی ترافیک خدمات اجتماعی و…همانطورکه برایحوزه های مهم […]

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران- قسمت ۴

رفتار شهروند سازمانی [۱۶]: مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین‌وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می‌شوند. (اپل بام و همکاران، ۲۰۰۴، ص۱۹).   تعاریف عملیاتی   سرمایه اجتماعی : مراد از سرمایه اجتماعی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به […]