Posted on

پیلاتس به مجموعه‌ای از تمرینات ورزشی تخصصی اطلاق می‌شود که بر بدن و ذهن فرد تاثیر گذاشته و ضمن بالا بردن قدرت واستقامت تمام اعضای بدن، عمقی ترین عضلات بدن را مورد هدف قرار می‌دهد.   تمرینات پیلاتس عبارت از تلاش برای تمرکز فکر و درایت فرد برروی عضلات بدن و چگونگی و عملکرد آن هاست. به مرور زمان و با اجرای مکرر حرکات، ذهن انسان بدن را بهتر درک می‌کند و آن را توانمندتر و متعادل تر می‌سازد. همچنین حرکات پیلاتس عضلات و مفاصلی را که در فعالیت های روزانه درگیر هستند، مانند: نشستن، راه رفتن، حمل کردن بار، خم وراست شدن مورد هدف قرار می‌دهد. با تمرینات ورزشی پیلاتس طرز صحیح انجام حرکات روزانه در بدن ثبت می‌شود. پیلاتس حرکات ورزشی را به شکلی آموزش می‌دهد که مانع بروز صدمات ورزشی گردد (38).

کنترولوژی به ایجاد هارمونی یا هماهنگی کامل بین جسم، ذهن و روح انسان اطلاق شده‌است. علم کنترولوژی به فرد می‌آموزد که با مغز و اراده خویش، اختیار کامل جسم را در دست بگیرد؛ بدین ترتیب که عضلات بدن فرد از اراده او فرمان ببرند. افراد ابتدا ازطریق کنترولوژی به شیوه هدفمند، کنترل کامل جسم خود را در دست می‌گیرند و سپس از راه تکرار کامل حرکات آن به شیوه تدریجی ولی پیشرفت کننده به یک نوع هماهنگی طبیعی دست پیدا می‌کنند. کنترولوژی باعث پرورش هماهنگ اجزای بدن می‌شود، حالت ها و حرکات نادرست بدن را اصلاح می‌کند، نیروی حیات را به بدن بازمی‌گرداند و توان ذهنی را افزایش می‌دهد. مطمئناً هر روش جامع و متمایزی مثل پیلاتس باید شامل یک سری اصول باشد. روش پیلاتس شامل ۶ کلید اساسی  مرکزسازی، تمرکز، کنترل، دقت، تنفس و جریان است .

١- مرکز سازی[1] نقطه تمرکز اصلی روش پیلاتس است. » مرکز «مربوط به مرکز یا هسته بدن است که معمولاً به عنوان”Power house “   شناخته می شود .

٢- تمرکز[2] به دلیل این مهم است که ذهن بدن را هدایت می کند، بنابراین تمرکز یک جزء لازم در انجام تمرینات پیلاتس است.

٣- کنترل[3] مربوط به این واقعیت است که وقتی تمرینی از مرکز بدن و با تمرکز انجام می شود، شما باید کنترل انجام حرکات را داشته باشید.

۴- دقت[4] مربوط به اصلی است که آقای ژوزف پیلاتس آن را در انجام هر حرکتی لازم می دانست و باید با هر حرکتی مد نظر قرار گیرد و جمله معروف در تمرینات پیلاتس را به خاطر می آورد که» مهم نیست که چقدر حرکت انجام گیرد بلکه چطور باید انجام پذیرد«

۵- تنفس[5] از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا همه تمرینات با یک ریتم مناسب انجام می شود و هدف تنفس این است که گردش خون را بهبود بخشد و خون پراکسیژن را در اختیار بافت های بدن قرار دهد .

۶- جریان داشتن[6] مربوط به توالی حرکات از یک تمرین به تمرین دیگر در طی یک جلسه تمرینی پیلاتس می باشد (49).

درمانگران از تمرینات پیلاتس برای خودآگاه کردن بیماران استفاده می کنند و این می تواند یک گام مهم برای بهبود بیماران روحی و روانی باشد. ورزش پیلاتس ذهن را برای داشتن آگاهی بسیار از حرکات بدن آموزش می دهد. در حین انجام تمرینات پیلاتس لازم است تا به طور مداوم از موقعیت بدن خود آگاه بوده و احساسات جسمانی خود را آگاهانه تنظیم و به آن ها توجه نماییم. همچنین باید به اصل تمرینات کاملا توجه و تمرکز داشته باشیم، به طوری که بتوان حرکت بعدی را پیش بینی و برای اجرای آن آماده شویم. این ها همه پیوند عمیق ذهن و بدن را در تمرینات پیلاتس نشان می دهد و می توان گفت پیلاتس تنها، تمرین جسمانی نیست. به گفته فردریک شیلر[7]” این ذهن خود ماست که در بدن ایجاد شده است. ” آن چه باعث می شود این ورزش ناشناخته، امروزه به یک روش تکمیلی ورزشی به شکل همگانی و حتی خانگی تبدیل شود، عملکرد عالی این ورزش و کاربرد آن برای تمام افراد از هر گروه سنی و جنسی است (98).

[1] -Centering

[2] -Concentration

[3] -Control

[4] -Precision

[5] -Breath

[6] -Flow

[7] -Frederick Shiller

]]>