منبع پایان نامه ارشد با موضوع پیشگویی، بیمار، بستری، ریزه

جدول شماره 18-ماتریکس نهایی عوامل مرتبط با بیمار پیشگویی کننده خشونت
عامل
متغیرهای تشکیل دهنده عامل
1 736/0
775/0
75/0
711/0
731/0
747/0
بستری شدن بصورت اورژانس
علت بستری
بخش ویژه
طول مدت بستری]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *