نقش تبلیغات در تجارت

دانلود پایان نامه

نقش تبلیغات در تجارت

اگر چه هدف از تمامی تبلیغات طراحی شده ایجاد امکان فروش محصول یا خدمت است اما به طور کامل میتوان برای آن سه نقش اصلی تعریف نمود که عبارتند از ( 2.(Bhatt, 2005, P

  • تبلیغات آگاهی دهنده
  • تبلیغات ایجاد رهبر
  • تبلیغات ایجاد مارک

 

 

دسته اول تبلیغات مجموعه ای از اطلاعات در خصوص مشخصات محصول و قیمت آن را در اختیار مشتری قرار می دهد    که از نمونه  های آن میتوان به تبلیغات موجود در روزنامه ها و در مورد کالاهای موجود در سوپرمارکتها اشاره کرد.        دسته دوم تبلیغات به دنبال آن است که تبلیغ دهنده را به  عنوان رهبر بازار معرفی نماید که تبلیغات موجود در دفتر راهنمای شهری از آن جمله می باشد دسته سوم آنهایی هستند که به دنبال ایجاد تصویر یک مارک و یا تفسیر ادراک مشخص در خصوص یک محصول یا خدمت مشخص می باشند.(Bhatt, 2005, P. 3)

لازم به ذکر است که مرز میان تبلیغات ایجادکننده رهبر، آگاهی بخش و ایجادکننده مارک چندان مشخص و واضح نمیباشد

مطلب مرتبط با این موضوع :  مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی