مارس 5, 2021

پایان نامه درمورد هوش سازمانی؛اهدف ارزیابی عملکرد

اهدف ارزیابی عملکرد

هدف ارزیابی عملکرد یکی از فاکتورهایی است که ویژگی­ها و کیفیت ارزیابی­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد (جونز، 2007). سازمان­ها در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود در پی هدف­های مختلف و گوناگونی هستند. اهداف معمول و رایج استفاده از ارزیابی عملکرد، شامل فرآهم آوردن باز خور در مورد اشتباهات و ضعف­های گذشته، ثبت رفتارهایی که مثبت یا مفید بودند و ارزیابی کارکنان در خصوص امکان ارتقا می­باشد.

مطالب ارائه گردیده در خصوص عملکرد سازمان منتهی به ارائه اهداف ذیل جهت ارزیابی عملکرد می گردد:

 • کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها
 • بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اهداف آینده دولت
 • بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه‌های مصوب
 • ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه‌ها
 • ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین المللی

در حقیقت هدف نهایی ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است و از دیدگاه دیگر، مقصود عمده از ارزیابی عملکرد در سازمان‌های دولتی شامل موارد زیر می گردد:

 • شناسایی هدف‌ها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن
 • شناسایی برنامه فعالیت‌های سازمان
 • شناسایی نحوه هدایت افرادی که در سلسله مراتب سازمانی خدمت می کنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود وظایفشان
 • بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان‌ها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب
 • شناسایی وسایل و امکاناتی که برای انجام کار در اختیار سازمان قرار دارند.
 • شناسایی این موضوع که افراد با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار دارند و هزینه‌ای که به مصرف می رسانند، تا چه حد در رسیدن به هدف‌های مطلوب سازمان کوشش می‌کنند.
 • تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود

بنابراین می توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسئولیت‌ها، تعیین و تشخیص احتیاجات آموزشی و راهنمایی سازمان‌ها در بهبود وضع کار آن‌ها دانست. در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی سازمان باشد و به این ترتیب درجه کارآمدی و بازده کار سازمان بالاتر خواهد رفت (مهرگان، 1383).

به صورت کلی­تر بیان شده است که اهداف فرآیند ارزیابی می­تواند به دو دسته تقسیم شود:

الف. کنترل کارمند

ب. بهبود و پرورش کارمند

مولفه­های ارزیابی عملکرد کنترل محور بر کمک به سازمان از طریق هدایت رفتار کارکنان بوسیله پاداش یا تنبیه متمرکز است. بر عکس مولفه­های ارزیابی عملکرد با جهت­گیری بهبود و پرورش کارکنان، نوعا شامل بازخورد می­باشد که به کارکنان در دستیابی به اهداف فردی و شغلی در داخل سازمان کمک می­کند(هیندوجا و لیلی[1]، 2007).

[1] Hinduja,S. Lilley,D

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *