اکتبر 25, 2020

پایان نامه نوآوری محصول:اهمیت مدیریت دانش

اهمیت مدیریت دانش

مؤلفه فکری جزئی از محصولات و خدمات بدست آمده در اهمیت توسعه مدیریت دانش و مبنای برتری در سازمانها می باشد . یقیناً مدیریت دانش اهمیت بیشتری دراقتصاد امروزی پیدا کرده است . خلق دانش و توسعه آن به عنوان عوامل کلیدی در دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی شناخته شده است . در واقع سطح دانش چگونه در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد . و با چه سرعتی دانش در جهت ایجاد مزیت رقابتی افزایش می یایدداونپورت ،پورسانک ( 2000) . سازمان های مدرن در عصر دانش بر اساس دانش و به خاطر سپردن و عمل کردن آن و بهترین راهها در دسترس بودن دانش مورد بررسی قرار می گیرند . وسیع ترین رویکرد نسبت به مفهوم مدیریت دانش این است که از سه جز واحد تشکیل شده است :افراد فرایندها و تکنولوژی است مهم ترین استفاده مدیریت دانش کاربرد آن در تصمیم گیری ما می باشد . مفهوم مدیریت دانش ضرورت افزایش اطلاعات درزمان کوتاه را نشان می دهد که هر کس می تواند بهترین تصمیمات رادر مورد شرایط بازار ، محصولات ، خدمات و برنامه ریزی برای فعالیت های که برای موفقیت شرکت ها در رقابت یا هر عملیات دیگری که مهم است ارائه دهد  ( ملکی پور ، 1391) .مطالعه در دهه های گذشته نشان داده که اهمیت مدیریت دانش در میان افراد دانشگاهی و مدیران به طور قابل توجهی افزایش یافته است  . امروزه دانش به عنوان مبنای بنیادی برای رقابت و یک منبع مزیت سود تلقی شود . با این همه اقدامات اجرا شده حول محور پردازش دانش به تنهایی تضمین کننده مزیت راهبردی نیست و مدیریت دانش باید از ابعاد مختلف مدیریت شود . سازمان از جنبه اجرایی باید تسلط کاملی بر مدیریت دانش داشته باشند . این امرزمانی اهمیت می یابد که آن ها به دنبال حفظ بقای خود در یک محیط رقابتی و همچنین توسعه باشند از این رو بسیاری از سازمان ها در صدد مدیریت فعالانه دانش و سرمایه فکری خود برآمدند . ( نیکلاس و سیردان ،[1]2011).

مطلب دیگر :  تور ترکیه

برای فرایند انتقال دانش درون سازمانی ، محققان پنج عنصر کلیدی بر اساس مطالعات شناسایی نمودند . منبع ، کانال، پیام ، هستن و گیرنده ، فراگیری دانش نه تنها مقداری ازدانش جریان یافته به زیر مجموعه ها را دربر می گیرد بلکه بهره برداری زیر مجموعه ها را نیز شامل می شود.چانگ جانگ و مای چوانگ ،[2]( 2011 ).

آلن و آلوارز[3] ( 1998 ) بکارگیری تکنولوژی مدیریت دانش از بی استفاده ماندن سرمایه عظیم دانش ، خبرگی ، مهارت ، ایده ها ، عقاید و بینش های نهفته پیشگیری می کند . برای این منظور رویکرد تازه ای از مدیریت توصیه شده است که آن را « مدیریت دانش » می نامند که به توزیع آزادانه دانش در سازمان ها پرداخته و سازمان سنتی و سلسله مراتبی را به نوعی در هم می شکند . مدیران دانش در همه سازمان ها ، اثر بخش هستند و باعث تحرک و نوآوری و شکوفایی استعدادها و خلاقیت می شدند به طور کلی هدف از تشکیل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، انجام تحقیق و پژوهش و تولید دانش ، انتقال و ارائه آموزشهای مورد نیاز جهت تربیت انسانی متخصص و ارائه خدمات علمی ، تخصصی و مشاوره ای به جوامع است . مدیریت دانش به مثابه یک روح در جسم این مجموعه فیزیکی عمل می کند . این مجموعه را می توان منحصر به فرد نامید .

 

[1] .nicolas & cerdan

[2].Chang jang

[3].allen & alvarez

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان