Posted on

اکتساب دانش:

علت رشدمدیریت دانش km را ناشی از دو پدیده جهانی سازی و فرا صنعتی گرایی می دانند و معتقدند که این روند باعث افزایش تعداد دانشگرها و نیز پیشرفت های فناوری بوجود آمده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . نکته حائز اهمیت دراجرای اثر بخش فرایندهای مدیریت دانش ، نوع تعاملات و ارتباطات انسانی است ؛ چنان چه سازمانی بتواند تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش درداخل گروها و واحدهای سازمانی افزایش دهد ، احتمال خلق دانش جدید در سازمان ، انتقال و تبادل دانش میان افراد سازمان و درنتیجه مدیریت اثر بخش دانش سازمانی بشر بیشتر خواهد بود ( زاهدی و همکاران 1390) .

 

2-1-2-3) اکتشاف دانش:

هر کسی قادر به دانستن هر چیزی نیست . اما بایستی بداند هر آنچه را که نیاز دارد در کجا بیابد . سازمانها اغلب اطلاعات اندکی از مهارتها ، فعالیت ها و شبکه های داخلی خود دارند که این امر مانع از توسعه قابلیت های سازمان می شود . از این رو سازمان ها می بایست دانش خود را شناسایی نمایند، حاملان بیرونی دانش کارشناسان ، استادان و مشاوران تهیه کنندگان و مشتریان می باشند آنها دارای اطلاعات و قابلیت هایی می باشند که الزاماً در داخل شرکت عرضه نمی شود . انجمنهای شرکت ، آرشیوها بانک ها داده خارجی ، مجلات تخصصی و اینترنت منابع دانشی هستند که اطلاعات مرتبط با مشکلات شرکت را در خود دارند (عباس زاده،1388).

 

2-1-3) نگاهی بر سیل تحول مدیریت دانش:

این بخش شامل دو بخش است

2-1-3-1) تاریخچه مدیریت دانش

یک تئوری بزرگ که در حیطه مدیریت دانش تاکنون پدیدار شده است ، تئوری خاصی است که توانسته است مجموعه ای از تمرینات مرتبط باعث مدیریت دانش را گردآوری نماید . این تمرینات ریشه در گوناگونی مقررات و محدوده های هر یک از آنها را دارد . مدیریت دانش از کجا آمده و به کجا خواهد رفت ؟ که برای اولین بار در نشریه سیستمهای هوشمند و کاربردهای آن  به چاپ رسید. در اواسط سال 1980، اهمیت دانش به عنوان دارائی رقابتی در بین سازمانهای مشهود گردید و این در حالی بود که علم اقتصاد کلاسیک هنوز در رابطه با روش ها و متدهای مدیریت آن دارای نقصان بود وهنوز برای برخی از سازمان ها نیز این غفلت وجود دارد (یادیگرروش ، 1382 ) .  بررسی موضوعی تحت عنوان مدیریت دانش ، برای اولین بار گزارش سالیانه 1994 شرکت سوئدی اسکاندیا که یک شرکت پیشرو در خدمات مالی است ، شروع شد . این گزارش در برگیرنده سلسله تحلیل های مالی بود که تلاش می کرد ارزش سرمایه فکری شرکت ( دارائیهای دانش را کمّی کند) . تلاش عمده در این خصوص در سال 1991 آغاز شده بود . نتیجه به دست آمده این بود که سرمایه فکری حداقل به اندازه سرمایه مالی سنتی در تأمین درآمدهای پایدار نقش دارد ( امیر خانی ، 1384 ، ص 132).دانش تنها پس از ایجاد شدن می تواند کدگذاری و انتقال یابد و بر اهمیت ایجاد دانش تأکید کرد ( زعفریان و همکاران 1387 ، ص 78 ).مدیریت دانش بر مبنای طبقه بندی که توسط متخصصان صورت گرفته است ، دهه 1980 دهه جنبش کیفیت تأیید بر به کارگیری قدرت و توانایی های ذهنی پرسنل به منظور دستیابی کیفیت بهتر )، دهه 1990 به دهه مهندسی مجدد ( به کارگیری تکنولوژی در راستای ارتقاء پروسه کاری و کاهش هزینه ها ) و در نهایت دهۀ2000 به دهۀ مدیریت دانش شکل گرفته است (علامه و همکاران ، 2011).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان