دسامبر 4, 2020

مقاله دانشگاهی – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی- قسمت ۲

– اطمینان یافتن از تأکید بر رضایت مشتریان و استفاده کنندگان(درون سازمان و برون سازمانی) خدمات و محصولات.– اطمینان یافتن از پیش بینی و به کارگیری سیسم ارزیابی و بازخور مناسب در سازمان.– اطمینان یافتن از اتکاء به گزارش های عملیاتی به عنوان یکی از مبانی اصلی تصمیم گیری مدیریت.ب) شناسایی فرصت های بهبود عملیات […]

مقاله – طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی

ایجاد انگیزه به منظور هزینه های ناکارآمد پایان سال می باشد. برنامه انتقال اعتبارات هزینه نشده، در پایان دادن به دیدگاه «بودجه را یا هزینه کن و یا فراموش کن» تأثیر بسزایی داشته و مدیران را تشویق می کند تا سنجیده تر عمل کنند.در خصوص اصلاحات مدیریت منابع انسانی نیز بیشترین مسائلی که مورد نظر […]

مقاله علمی با منبع : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان …

تعیین نیازهای آموزشی می تواند در شناخت بسیاری از مشکلات سازمانی موثر باشد. برای اثربخشی بیشتر آموزش باید نیازهای فرد فرد منابع انسانی را برای آموزش تعیین نمود. این عمل ممکن است به وسیله سرپرستان مستقیم، کارشناسان امور پرسنلی و حتی خود کارکنان مشخص گردد. با توجه به این که ممکن است سرپرستان مرئوسین مزاحم […]

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و …

 مکتب گشتالت تاکید بسیاری به کل نگری دارد. پیروان این مکتب معتقدند برای ارتفای میزان یادگیری قسمتهای گوناگون یک برنامه آموزشی باید متشکل از مباحث با معنی و مرتبط با «کل» برنامه های آموزشی باشد. این مطلب در واقع اشاراتی به طراحی و تنظیم برنامه های آموزشی و سازماندهی دوره های مختلف آموزش دارد.«تئوری های […]

رگال لباس ابزاری کاربردی برای نظم بخشی به لباس ها

رگال لباس یک ابزار ساده ولی حیاتی در مرتب سازی لباس ها چه در منزل چه در فروشگاه ها محسوب میشود. شاید در نگاه اول اهمیت رگال لباس خیلی به نظر نیاید ولی کافیست لحظه ای چشمان خود را ببندید و نظم بخشی لباس های منزل و فروشگاهی را بدون رگال لباس تصور کنید. بله […]

متن کامل – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری در …

فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها۴-۱) مقدمههدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح شد که در فصل سوم روش تحقیق و نحوه آزمون این فرضیات ارائه گردید. در […]

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

مهمترین معیاری است که با آن می‌توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد و میزان انحراف مشاهدات y را با برآورد خط رگرسیون اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب بین صفر تا یک در نوسان بوده به طوری که مقدار صفر بیانگر آناست که خط رگرسیون هرگز نتوانسته تغییرات y را به متغیر […]

سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

متغیر مجازی است که اگر بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت متعلق به دولت باشد؛ عدد ۱ می گیرد.اندازه شرکت(SIZE)SIZE =Ln(ارزش دفتری دارایی های شرکت)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه(LnMB)LnMB =نسبت فروش(TO)= TO۳-۱۰) شیوه آزمون فرضیاتجهت آزمون فرضیات، از مدل های رگرسیونی که توسط دای و همکاران(۲۰۱۳)ارائه شده است، استفاده می شود.در این مدل […]

فایل – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های سرمایه …

۳-۹-۲) متغیر(های) مستقل تحقیقمتغیرهای مستقل تحقیق حاضر، شامل سطح عدم تقارن اطلاعاتی، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری، درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت و درصد سهام متعلق به صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت می باشند. نحوه محاسبه هر یک از متغیرهای مذکور در بندهای زیر ارائه شده است.عدم تقارن […]

فایل دانشگاهی – بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود و نظارت صندوق های …

تعداد شرکتهایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده اند ۱۵۸ شرکت تعداد شرکتهایی که در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، بیش از ۶ ماه توقف نماد معاملاتی نداشته اند. ۱۱۹ شرکت تعداد شرکتهایی که مانده حقوق صاحبان سهام آنها در هیچیک از سالهای دوره تحقیق، منفی نبوده است. ۹۳ شرکت تعداد شرکتهایی […]