متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»در قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مقررات مشابهی پیش بینی شده بود اما... دنباله مطلب

متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

پذیرش آن می کند، زیرا دادگاه به منظور رسیدگی به تضلمات تشکیل شده است و قبول دعوا نسبت به کسانی که هیچ ارتباطی با خواسته خواهان ندارند خود نوعی ظلم است، ولو اینکه به منظور حمایت از... دنباله مطلب

متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

گذار مبنی بر اینکه «سایر تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه نیست» عبارتی بسیار مجمل و شبهه برانگیز است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت؛ برخی بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفکیک... دنباله مطلب

متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

مقام بیان نبودن مقنن این سکوت وی را نمی توان حمل بر اراده وی در نسخ ماده 7 مزبور دانست. مسئله دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد آن است که متن تبصره ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده مجمل... دنباله مطلب

متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

مقام قضاوت در ایران و در سال 1302 تصویب شد، ذکوریت را شرط قضا ندانسته بود. اما عملاً تا سال 1348 هیچ موردی از استخدام قاضی زن به چشم نمی خورد؛ اولین بار در همان سال برای 5 نفر از بانوان... دنباله مطلب

متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

اولویت دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به بطلان نکاح را ندارد.دوم این که یک دادگاه بتواند به کلیه امور خانوادگی، به جز دعوای راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن رسیدگی کند،... دنباله مطلب