پایان نامه کیفیت خدمات درمانی|آمیخته بازاریابی خدمات

آمیخته بازاریابی خدمات همان گونه که محصولات  دارای آمیخته بازاریابی محصول (محصول ، قیمت ، توزیع ، ترفیع) می باشند ، محصول ، قیمت ، […]

پایان نامه کیفیت خدمات درمانی|آمیخته بازاریابی خدمات ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی

ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی: در مورد ارزیابی اثر بخشی آموزش ، تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//ارتقاء کیفیت آموزش

ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی: عوامل در گیر در دوره های آموزشی می تواند شامل فراگیران ، سازمان مطبوع ، مدرسان و طراحان […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//ارتقاء کیفیت آموزش ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//برنامه ریزی آموزش در سازمان

مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها: در سازمان های کوچک وظیفه آموزش،باسرپرست مستقیم هر فرد کارمند است. اما در سازمان های بزرگ  مسئولیت برنامه […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//برنامه ریزی آموزش در سازمان ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//نظریه های یادگیری

یادگیری و نظریه های یادگیری: صاحبنظران معرفت پذیری[1] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه ی مستقیم یا […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//نظریه های یادگیری ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اصول آموزش کارکنان

اصول آموزش کارکنان: آموزش ماهیتاَ در بستر های متفاوت ، کارکرد انتقال اطلاعات ، دانش ، معلومات و مهارت های خاصی را به فراگیران بر […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اصول آموزش کارکنان ادامه مطلب

پایان نامه سرمایه فکری/:مدلهای مدیریت سرمایه فکری

مدلهای مدیریت سرمایه فکری : در زمینه مدیریت سرمایه های فکری وطبقه بندی عناصر واجزاء سرمایه فکری تا کنون مدلهای زیادی ارائه  شده است که […]

پایان نامه سرمایه فکری/:مدلهای مدیریت سرمایه فکری ادامه مطلب

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:معیارهای سرمایه فکری

ابلاغ معیارهای مربوط به سرمایه فکری به سهامداران وذی نفعان خارجی . 1- تنظیم راهکار :اگر راهکار شرکت را به صورت الگویی از تصمیم گیری […]

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:معیارهای سرمایه فکری ادامه مطلب

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:بهترین روش ارزیابی عملکرد

روش مقیاس مشاهده رفتار: این روش تعداد رفتار موردنظر مشاهده شده را انداره‌گیری می‌کند و شبیه روش مقیاس رتبه‌بندی رفتاری است. بطوری که در هر […]

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:بهترین روش ارزیابی عملکرد ادامه مطلب

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:روشهای ارزشیابی عملکرد

روشهای ارزشیابی عملکرد:    روشهای مختلفی برای ارزشیابی عملکردکارکنان وجود دارد که در قالب هر یک از رویکردهای ذکر شده می‌توان آنها را دسته‌بندی نمود (بایرز […]

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:روشهای ارزشیابی عملکرد ادامه مطلب