دانلود فایل پایان نامه حقوق مالکیت فکری

نماید. با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیدهها، امکان حمایت از تمام انواع جدید اینگونه آفرینشهای فکری فراهم شده است.... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درمورد خدمات بهداشتی

دارد که برخی از آنها را ذکر می کنیم.امام علی (ع) : در حمام کردن و شستن بدن از چرک و چربی کوتاهی نکنید زیرا خداوند از بنده چرکین که همنشین او از بوی بد بدن او در اذیت باشد نفرت دارد.حضرت... دنباله مطلب

مقاله با موضوع غیرمعوّض

با توجه به این‌که موضوع تحقیق بررسی آثار فساد عقد از دیدگاه فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران است لذا این گفتار را در سه قسمت بررسی می‌کنیم. در قسمت اول به بیان معنای اصطلاحی عقد از... دنباله مطلب

مقاله رشته حقوق با موضوع خدمات بهداشتی

وظایف دولت را (پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه) مقرر داشته و در... دنباله مطلب

دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

باشیم.از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات در سال 1352 و قانون حمایت از برنامه های رایانه ای مصوب 1379.در سال 1388 هم به همت کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح پیش نویس حمایت از... دنباله مطلب

دانلود فایل پایان نامه حقوق مالکیت فکری

ه تمایز آثار اقتباسی از آثار بدیع تقلید و اقتباس بدون هیچ تغییری است . با در نظر داشتن این معیار و اعمال آن روی آثار میتوان آثار اصیل و بدیع را به راحتی از آثار اقتباسی متمایز ساخت. این... دنباله مطلب

دانلود فایل پایان نامه حقوق مالکیت فکری

حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در زمینه حقوق داخلی و ملی قوانین مذکور در حال حاضر در کشور مجری است . در فصول آینده به تفصیل به اقدامات بینالمللی... دنباله مطلب

مقاله رشته حقوق با موضوع عملکرد سازمان

ارجاع کننده قرار می گرد. هـ: بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج دربند “د” در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با... دنباله مطلب

تحقیق رایگان درمورد قانون استخدام کشوری

.ترور ناصرالدین شاه.زمینه‌های اقتصادی نهضت مشروطه: الف. در بعد داخلی: مالیات‌های سنگینو ظالمانه و فروش حکومت ایالت‌ها،از راه‌های مهم تأمین مخارج هنگفت دربار بودند که زمینه‌ساز... دنباله مطلب

مقاله رشته حقوق با موضوع سلامت اجتماعی

اسلام به معنای عافیت به صورت فرد و یا جمع و با کلمات دیگر 33 بار در قرآن تکرار شده است و شامل انواع سلامت و بهداشت می شود که خداوند بری بهتر زیستن به انسان ارائه داده است.اسلام با... دنباله مطلب