Posted on

با در نظر گرفتن روایات جور واجور، ً تعداد شهدای کربلا بیش از هفتاد و دو نفره پس به چه دلیل همیشه از عدد هفتاد و دو نفر به عنوان تعداد شهدای کربلا نام می برند؟

روایات مشهوریه، که اسلام رو (دین الهی) ۱۰۰۰ نفر نگهداشتن. که ۳۱۳ نفر یاران پیامبر در جنگ بدر بودن و ۳۱۳ نفر صحابه امام زمان (عج) و ۳۱۳ نفر یاران طالوت بودن، و بقیه یاران حضرت اباعبدالله(ع) بودن، مونده اعداد از ۱۰۰۰ نفر رو گفته ان صحابه خالص اباعبدالله (ع) به جز بنی هاشم بوده ان. نکته قابل توجه اینه که اگه با ۱۸ نفر بنی هاشم جمع شن با یاران امام مساوی می شه.

در زیارت ناحیه ۱۰ نفر بیش تر از عدد مشهور ۷۲ نفره. در زیارت رجبیه جز ۸۲ نفر کسائی دیگری هم هستن. در نتیجه تعداد یاران شک نداشته باشینً بیش از ۷۲ نفر هستش. امام سجاد (ع) یاران اباعبدالله رو در روز عاشورا ۱۴۵ نفر معرفی کرده، که تعدادی از اون ها زنده می مانند، شایدً عدد ۷۲ صحابه حضرت اباعبدالله به جز بنی هاشم باشن ، جز کسائی که بعد از کربلا یا پیش از کربلا به شهادت رسیدن مانند هانی، مسلم و…

به چه دلیل امام حسین (ع) مانند برادرش امام حسن (ع) صلح نکرد؟

یکی از دلایل این که امام با یزید صلح نکرد، این بود که یزید با معاویه به طور کاملً متفاوت بود. اگه معاویه بعضی از شئون رو حفظ می کرد، یزید هیچ چیزی رو حفظ نمی کرد. یزد« شارب َ الخمر مُعلِمً بالفسق و قاتل النفس المحترمه» ، یعنی هم قاتله، هم فساد علنی داره وهم شرب خمر داره و« مثل لایبُالُ» ،مثل منی هیچوقت صلح نمی کنه، یزید آشکاراً قصد کشتن اباعبدلله (ع) رو کرده بود. پس اباعبدلله (ع) چاره ای جز نپذیرفتن صلح نداشت. کما این که جابربن عبدالله انصاری وقتی گفت، به چه دلیل مثل برادرت حسن (ع) صلح نمی کنی، فرمود: اگه پیامبر بیاد و با تو حرف بزنه می پذیری ، تو یه عالم مشاهده و مکاشفه ایشون می فرماید هر چیزی فرزندم تصمیم بگیره تصیم منه.

فضای عصر امام حسین (ع) قابل مقایسه با امام حسن (ع) نبود. پس از شهادت امام حسن (ع) تا عصر یزد ۱۰ سال فاصله س و امام حسین (ع) ده سال در زمان معاویه زندگی کرده و قیام نکرده. مشخصه که شرایط و زمینه های زندگی اون مثل عصر امام مجتبی (ع) بوده.

اگه یزید از امام حسین (ع) درخواست بیعت نمی کرد، بازم اون حضرت قیام می کرد؟

بی شک یزد با شخصیت و با جهت گیری های سیاسی خاصی که داشت، هیچوقت امام حسین (ع) در مقابل اعمال اون ساکت و آروم نمی نشست، کما این که در یکی از سخنرانی های خودش که در شروع حرکت داره فرمود: من از زبون رسول خدا شنیدم که هر کسی پادشاه ستمگری رو ببینه که حرام خدا رو حلال و حلال خدا رو حرام کرده و«ونا منشأ لا حد الله» عهد خدا رو شکسته س و بر علیه اون برنخیزد، خدا اون رو با اون ظالم مشهور می کنه. پس در فرهنگ ابا عبدالله سازشکاری با شخصی مثل یزید محال بود.امام شک نداشته باشینً درمقابل یزید مقاومت می کنه.«من منو تا سلطاناً بی اورمتهل حرام الله»

یزید قصد کشتن امام حسین (ع) رو داشت یا فقط بیعت اون حضرت رو می خواست؟

اون چه که مشخص و مسلمه، در مدینه بیعت می خواست اما در وقتی که ا مام حسین (ع) در مجلس ولید اومد، امام حسین (ع) با زیرکی و ترفند خاصی فرمود که مسئله رو به فردا بذارین تا مردم هم باشن، من می دونم که دوست نداری که این جا در شهر وقتی کسی نیس با تو بیعت کنم، بگذار فردا باشه.اما مروان فهمید و گفت اگه حسین از مجلس بیرون بره، نه اون رو پیدا می کنی و نه اون بیعت می کنه. پس اون رو در همین جا به قتل برسان.امام با زیرکی خاصی از قبل کسائی رو دور و بر دارالعماره قرار داده بود و گفته بود تا صدای من بلند شد بریزین در اون جا. وقتی اون ها ریختند،عوامل یزید هیچ اقدامی نمی تونستن بکنن.

ولی امام در مکه وقتی که قصد طواف داره، متوجه می شه که مأمورانی از طرف یزید قصد کشتنش رو دارن، زیر احرام شمشیر بسته ان و چون امام نمی خواست احترام خونه خدا شکسته شه، در این حال امام فرمود: من از خونه کعبه دور می شوم، و اگه قراره خونم ریخته شه، اگه یه وجب هم دور از خونه خدا باشه بهتره. حضرت اباعبدالله نخواست احترام خونه خدا شکسته شه.

در حادثه کربلا چند نفر از سپاه یزید به امام حسین (ع) ملحق شدن؟ ً غیر از حربن ریاحی افراد دیگری هم بودن؟

تعداد کسائی که به حضرت اباعبدالله ملحق شدن بیش از ۱۲ نفر بودن، جز حضرت حّر، بچه حضرت حرّ ، علی هم به اون ملحق شد و شهید شد. ابوالفتوح آخرین نفریه که از سپاه عمرسعد به اباعبدالله می پیوندد، اونم پس از شهادت اباعبدالله، پس از فریاد زینب، در میان شما مسلمانی وجود نداره، ابوالفتوح و دو برادرش می جنگند و به شهادت می رسند.

یه دسته، کسائی هستن که اصلاً از کوفه به قصد پیوستن به اباعبدالله (ع) در سپاه عمرسعد اومدن، چون راه ها رو بسته بودن. نمی تونستن بیان.ولی بعضی ها از این رو به اون رو شدن، از جمله حضرت حر و ابوالفتوح بودن.

پس از شهادت امام حسین (ع)، افراد دیگری هم در همون روز به شهادت رسیدن؟ این افراد چند نفر بوده و چه کسائی هستن؟

بعد از حضرت اباعبدالله (ع) کسائی در سپاه خودش به شهادت رسیدن. یکی از اون ها کسیه که زخمی می شه به اسم روید بن ابی المتاعه، افتاده زمین و بیهوش شده، خنجری در می آورد می جنگد و به شهادت می رسد.

دیگه حفخاذ بن محند راصبیه که از بصره حرکت کرده واسه کمک امام، وقتی می رسد که کربلا تموم شده، و می شنود که حسین (ع) رو کشتند، شمشیر می کشد و پس از کشتن چند نفر از سپاه کفر به شهادت می رسد. کسائی هم داریم که یکسال پس از کربلا به دلیل زخم های وارده شهید می شن. همه با همً آثاری که خودم استخراج کرده ام ، برام روشن شده که ۱۳۶ نفر شهدای کربلا بودن، طبق زیارتنامه های موجود و منابع معتبر فهرست جفت و جور شده.

امام حسین (ع) چند سفیر قبل از حرکت خودشون به سمت کوفه اعزام کردن؟ این افراد چه کسائی هستن؟

اولین سفیر ابا عبدالله الحسین (ع) مسلم بن عقیله.دو سفیر دیگه هم داره، قیس بن مسهر سیداوی و دیگری عبدالله بن یقطر یا بقتر یا بُختُر که داداش رضاعی ابا عبدالله الحسین (ع) بوده.

در کاروان اسرای کربلا، غیر از حضرت سجاد(ع) چند مرد و کودک پسر وجود داشت و این افراد چه کسائی بودن؟

۸۴ نفر مجموعه قافله اسرا بودن که بخشی در کوفه جدا می شن، مثل بعضی از شهدای کربلا که همراه کاروان ابا عبدالله در حرکت بود، مانند مادر عَمربن جناده ، قمر، مادر عبداله بن عُمیر ، مثل زن زُهیر.

۸۵ از خونواده حضرت امام حسین (ع) ۱۹ نفر زن بودن، یه تعداد از این ها زخمی بودن مثل حسن مثنی بچه امام حسن مجتبی(ع) ، در کوفه می موند به دلیل جراحات زیاد، بقیه کودکان، زنان و دختربچه ها که بزرگ ترین اونا امام سجاد(ع) بود و بقیه کودک بودن.

به چه دلیل امام حسین (ع) با اون که می دونست کشته می شه، اهل بیت خود رو به کربلا برد؟

انقلاب کربلا رو نباید با معیارهای عادی تبیین کرد و چون یه حادثه تموم و کامله، باید در این عالیترین الگو همه حاضر باشن، باید کودک باشه، زن باشه، تا کودکان و زنان الگو داشته باشن. اگه زمینه ای برا انتقال پیام نبود، کربلا بدون این ها کامل نمی شد.

سر نی در نینوا می موند، اگه زینب نبود.

کربلا در کربلا می موند اگه زینب نبود.

امام حسین (ع) فرمود، خدا اراده کرده خونواده منو اسیر ببینه. اسارت یه تیکه از نهضت کربلا بوده. قصه صبوری زینب(س) ، فاطمه صغری (س) و …

به چه دلیل یزید می خواست قبل از حرکت امام حسین (ع) از مکه، اون حضرت رو در اون شهر و دیار ترور کنه؟

یزید بزرگ ترین مانع خود رو امام حسین (ع) می دید. یزید عنصری نبود که اهل تفکر و منطق باشه. بهترین راه این بود که به خاطر بیعت مردم کوفه، حسین (ع) رو در مکّه به شهادت برسونه و ماجرا رو جوری مسخ کنه، چون می دونست مردم کوفه نامه نوشتند و ممکنه مردم کوفه قیام کنن و نتونه در اون جا به مقصود خود برسه، عزمشو جزم کرد در مکه کار رو تموم بکنه و قائله رو تموم کنه و به اسم کسائی دیگه که شناخته شده نبودن تموم کنه و یا به عنوان دعوای فردی مطرح کنه.

به چه دلیل حربن یزید ریاحی زودتر از روز عاشورا به کاروان امام حسین (ع) ملحق نشد؟

حربن یزید ریاحی احساس روشنی در خود داشت و به حق داشتن امام ایمان داشت، ولی هنوز رشته های تعلق رو سست نکرده بود تا از سپاه عبیدالله بن زیاد بریده شه. از طرف دیگه تصور می کرد اگه در صحنه باشه بتونه بدون جنگ و خونریزی مسئله رو پایان بده و میخواست امام رو راضی کنه که برگرده. اما روز تاسوعا دید قصه به طور کاملً جدیه و گفت من احساس کردم دیگه راه به طور کاملً بسته س. و به عمرسعد گفت ای عمر تو با حسین می جنگی؟ گفت: آری می جنگم و هیچ پیروایی هم ندارم که بر اجساد اون ها اسب بتازانم. وقتی دید نمی شه مسئله رو به روش سیاسی یا با مماشات حل کرد ، تصمیم خود رو گرفت و به یاران امام ملحق شد.

چه عواملی باعث شد تا حربن یزید ریاحی به امام حسین (ع) ملحق شه؟

خدا یه جور هدایت واسه اون درست کرد. آدما دو دسته ان، یا سالک دلباخته ان یا دلباخته سالک ان. سالک مخدوب کسیه که خود راه می رود و خدا دستش رو می گیرد و دلباخته سالک کسیه که خدا دستش رو می گیرد تا راه بیفته، بعضی وقتا با یه الهام آدم از جا کنده می شه.

حرّ در آخرین لحظات تصمیم اش فهمید که خدا چه تقدیری رو واسه اش چیده س. وقتی حر عزمشو جزم کرد به اباعبدالله ملحق شه که ترفیع درجه گرفته بود، از فرماندهی ۱۰۰۰ نفر به ۴۰۰۰ نفر رسیده بود. در موقعیت بالاتری که به دست آورد به اون پشت پا زد.

به چه دلیل امام حسین (ع) در شب عاشورا که لشکر عمر سعد قصد حمله به اون حضرت رو داشت، از اونا مهلت خواست تا جنگ رو به تاخیر بیاندازند؟

امام می خواست آمادگی روانی یارانش رو به آخر برسونه. فرمود «انی احب الصلوه» به اون ها بگو من عاشق عبادت ام و می خواهم امروز دوستانم و یارانم زمینه رشد روحی و روانی رو داشته باشن و خواست خونواده خودشو آماده کنه و اگه کسی می خواهد برگرده یا از سپاه عمرسعد به امام ملحق شه این فرصت رو داشته باشه.

اطلاعات و آمار واقعه کربلا و روز عاشوار بوسیله چه کسائی نقل شده و تا چه حد صحت داره؟

از چند جهت و از چند منبع اطلاعات رسیده .از خیل کسائی که در کنار امام بودن و زنده مونده ان یاران امام حسین (ع)، ناظران صحنه بوده ان.

دسته دوم اطلاعات در عصر مختار به دست آ مد. مختار وقتی قاتلان و ظالمان رو دستگیر کرد قبل از اون که اون ها رو به قتل برسونه می گفت : بگید در کربلا چه کردین، اون ها گزارش می دادن.

نکته سوم، اصلاً در خود سپاه عمرسعد گزارشگرانی وجود داشتن که معروف ترین اونا حمیدبن مسلمه که گزارش می نوشت. اطلاعات از این سه روش نوشته شده و ثبت و ضبط شده.

آخرین بار که آب به خیمه های امام حسین (ع) رسید چه وقتی بود و این کار بوسیله چه کسائی انجام شد؟

تا روز ششم آب بود. روز هفتم امام حفر چاه می کنه، آب هست بعداً عمرسعد تهدید می کنه و امام چاه رو می بندد، و از روز هفتم آب نبوده ولی به نظر می رسد در شب نهم و حتی شب عاشورا هم آب بوده، در شب عاشورا ابا عبدالله دستور داد مشک ها رو آب کردن و آوردن که از این آب واسه غسل استفاده کردن شبونه دعا خوندن، اما آب مصرفی دیگه نبوده. در روز عاشورا به طور کاملً آب قطع بوده.

جنگ روز عاشورا بوسیله کی شروع شد؟

جنگ از صبح روز عاشورا که به نظر می رسد که حدود ساعت ۹ تا ۵/۹ صبحه بوسیله عمرسعد شروع شد. و فریاد زد ای لشکریان خدا سوار شید، می خواهم شما رو به بهشت ببرم. خودش اولین تیر رو رها کرد .پس ازآن ۱۰۰۰۰ چوبه تیر به سمت یاران امام پرتاب کردن که هیچ تن از یاران نبود که تیر نخورده باشه و پس از اون جنگ تن به تن شروع شد.

اولین شهید روز عاشورا کیست؟

درباره اولین شهید روز عاشورا چند قول هست، چون در اولین لحظات، بیش از ۴۰ نفر شهید شدن، که تعیین اولین شهید بسیار مشکله. اما در جنگ تن به تن می می گن اولین شهید عبدالله بن عمیره که خودش و همسرش شهید شدن. بعضی ها گفته ان حربن یزید ریاحی اولین شهیده، اولین شهید از بنی هاشم علی اکبر(ع) است.

در صحنه کربلا چند زن به شهادت رسیدن؟

دختر ام وهب همسر عبدالله بن عمیر اولین زن شهید بود.

از خاندان امام حسین (ع) در کربلا چند نفر به شهادت رسیدن؟

از خونواده حسین (ع) ۵ داداش شهید شدن که چهار داداش حضرت ابوالفضل العباس(ع)، عبدالله و جعفر و عثمان بودن، یکی هم ابا بکره که حضورش تردیده کرده ان.که اگه ایشون هم اون جا باشن ۵ داداش شهید شده ان. از بچه هاش حضرت علی اصغر(ع) است. حضرت علی اکبر(ع) است که شهید شدن. در بعد از کربلا محسن یا مُحَسّین به شهادت می رسد و سقط می شه ودر پای کوه جوشن در سوریه دفن می شه و بعضی ها فکر می کنند که عبداله رضی غیر از علی اصغر(ع) است، طفلی بوده که در کربلا متولد می شه و ً دو روزه یا سه روزه بوده وشهید می شه.

حضرت علی اکبر(ع) از امام سجاد (ع) بزرگ تر بود؟

حضرت علی اکبر همونجوریکه با اسمشه بچه بزرگ اباعبدالله بودن، ایشون در کربلا حدود ۲۷ سال داشتن و برادرشون امام سجاد(ع) حدود ۲۳ ساله بودن.

بچه ارشد علی اکبره امام سجاد (ع) علی اوسط و علی اصغر بچه کوچیک بودن.

صحت داره که امام باقر(ع) هم در روز عاشورا در کربلا حضور داشتن؟ اگه اینطوریه اون حضرت چند سال داشت؟

بله ، بعضی از اقوال هست که اما م باقر (ع) بوده و دلیل قطعی هم داریم واسه این، همون طور که در شهر شام امام محمّد باقر رو می بینیم و به نظر می رسد تازه به ۵ سالگی رسیده.

دفن شهدا در کربلا بوسیله چه کسائی و در چه وقتی انجام شد؟

بعد از حادثه کربلا تا روز بعدش سپاه عمرسعد در کربلاست و غروب روز یازدهم قافله اسرا رو از کربلا حرکت میدن. عمرسعد کشته شدگان خود رو دفن می کنه، خودش نماز می خواند و از کربلا می روند، اجساد شهدای کربلا می مانند. قبیله بنی ریاح حضرت حر رو می برند ویک مقدار دورتر دفن می کنن، اما روز سوم امام سجاد(ع) خودشون می آیند، چون طبق باور ما شیعیان در دفن امام باید امام بعدی حضور داشته باشن، امام سجاد (ع) میاد و به شناسایی اجساد بدون سر می پردازند. قبیله بنی اسد که اومدن بدن ها رو نمی شناسن، امام سجاد(ع) همه رو شناسایی می کنن، و همه شهدا رو در قبر بزرگی که آماده شده می چینند، و بعد حضرت امام حسین (ع) رو جداگونه دفن می کنه و حضرت ابوالفضل (ع) رو در کنار علقمه دفن می کنه .

آخرین کسی رو که دفن کردن جَون بود، جون غلام ابوذر بود، می می گن یه هفته بعد که بدنش رو پیدا کردن بوی خوش می داد و معطر بود، جون از امام حسین (ع) خواست که اون رو دعا کنه تا پس از مرگ بدنش قشنگتر و معطر شه.

دشمنان سرهای تموم شهدا رو از پیکر اونا جدا کردن؟

همه رو خیر. سر حضرت حر رو جدا نکردن. سر حسن مثنی رو جدا نکردن، چون هنوز زنده بود و یه نفر اومد شفاعت کرد ،آشنایی داشت با حسن مثنی و اون رو برد و بعداً زنده موند.

ولی اون قدر که مشخصه هفتاد و دو تن، هفتاد و دو سره.

مدفن حضرت زینب (س) کجاس؟

در مورد مزار حضرت زینب اختلاف اقوال بین مصر و شام زیاده. بسیاری می می گن، در تبعید در مصر از دنیا می رود، ولی به نظر می رسد قول درست تر این باشه که در برگشت به شام واسه دیدار آشنایان از جمله همسرش عبدالله بن جعفر که اون جا بود و در شام از دنیا می رود و قبر ایشون در شامه.

اولین زائر قبر امام حسین (ع) چه کسیه؟

جابر بن عبدالله اولین کسیه که در روز اربعین به زیارت ابا عبدالله الحسین (ع) میاد، واولین کسی که در کربلا ساکن شد و در اونجا خونه انتخاب کرد، سیدابراهیم راضی بود.

اولین بار بوسیله چه کسائی و در چه تارخی واسه مزار امام حسین (ع) ضریح و بارگاه درست شد؟

بعد از کربلا با فاصله بسیار کمی قبر اباعبدالله(ع) شاخص می شه ،اون جا رو آماده می کنن. اون طور که از تاریخ مشخصه یه درخت سدری نزدیک قبر امام حسین (ع) بوده، کم کم اون جا آبادانی می شه طوری که گروه های انقلابی واسه شروع حرکت خودشون می اومدن و از اون جا حرکت خود رو شروع می کردن. مثل گروه توابین و …مانند جریان حضرت مختار . در زمان متوکل عزمشونو جزم کردن قبر اباعبدالله رو تخریب کنن حتی دستور داد شخم بزنن و آب ببندند تا قبر امام (ع) گم شه اما شیعیان علامت گذاری کردن، و قبر ابا عبدالله (ع) محفوظ موند .

ضریح فعلی حضرت امام حسین (ع) چه وقتی و بوسیله چه کسائی ساخته و نصب شد؟

در عصر صفویه به طور جدی ضریح و بارگاه ساخته شد و در دوران قاجار شرایط فعلی اثبات شد، در عصر ناصرالدین شاه جدی تر بود طوری که ناصرالدین شاه خود به کربلا رفت.

سرهای شهدای کربلا در کجا دفن شده؟

بعد از انتقال سرهای شهدا ، از کوفه به شام، سرها رو در چند نقطه دفن کردن، در محلیه که باب الصغیر گفته ان ، ۱۶ سر از سرهای شهدا کربلا در اون جا هستش، علامه حسن امین باور داره که ۴ سر اون جا هست، سر حضرت ابوالفضل العباس، علی اکبر، قاسم و حضرت حبیب رو ایشون مسلم می دونه.

قسمت دیگه تحت عنوان رأس الحسین هست که تعدادی از سرها اون جا دفن شده است . به نظر می رسد که در چند نقطه این سرها رو دفن کرده ان.

واسه زیارت قبر امام حسین (ع) ثواب های مختلفی از طرف امامان و بزرگان دینی ما نقل شده. به چه دلیل میون این ثواب ها فرق هست؟ به طور مثال یه حدیث گفته که زیارت امام حسین (ع) برابر یه حج و دیگری ثواب چند حج رو نقل کرده.

بیشترً این ها واسه تشویقه و هم واسه تجدید عهد، هم واسه بازسازی الهی خود، یه جور باب معرفت باز می شه، ائمه رو بهتر می شناسن، این ها به تناسب افراد متفاوت ممکنه فرق داشته باشه. ممکنه کسی بره و پاداشی رو نداشته باشه.

شخص مسلمون در چند مکان می تونه نماز خود رو کامل بخونه، حتی اگه مسافر باشه. حرم امام حسین (ع) هم جزو این مکان هاست؟

نکته لطیف اینه که ما در سفر نمازمون قصره . در جایی گفته ان نماز ما تمامه گویی اونجا در خونه خود هستین مانند کعبه ، مسجد کوفه. در کنار مزار اباعبدالله آدم مختاره گویی خونه خود انسانه تا احساس غریبگی نکنه.

در واقعه کربلا چند کودک و نوجوون به شهادت رسیدن. این شهدا چه کسائی هستن؟

آمار دقیقی که من کار کرده ام و اسامی شون رو آورده ام ۳۱ نفر هستن، ۳۱ نفر نوجوانان و جوانان کربلا هستن، البته بعضی ها زنده می مانند.

کوچیک ترین شهید کربلا چه کسیه و چند سال داشت؟

عبدالله رضی که در کربلا به دنیا اومد. دو روزه یا سه روزه بود، و اگرکودک سقط شده رو در نظر بگیریم به عنوان شهید تازه متولد شده.

سالمندترین شهید کربلا کیست؟

حبیب بن حامی اسدیه، ً سن اش حدود ۸۰ ساله و عابث هم هست که سن اش حدود ۷۸ ساله که چند نفر از شهدای کربلا از صحابه پیامبر بودن.

مقام شهدای کربلا با کدوم گروه از شهدای اسلام برابری می کنه؟

با هیچ کس مقایسه نشده ان، اباعبدالله فرمود من از یارانم وفادارتر و خوب تر نمی شناسم. به خدا همه شون رو آزمودم، اونا رو جز سنگ های صبور و ستبر کوهستان نیافتم. اینا اون اونقدر به مرگ عاشق ان که کودک به سینه مادر.

واقعه عاشورا کدوم روز از هفته اتفاق افتاد؟

ورود امام حسین (ع) به کربلا از روز پنج شنبه دوم محرم بود و شهادت امام حسین (ع) روز عاشورا، جمعه ای بوده که ۲۱ مهر ماه محرم سال ۵۹ شمسیه.

به چه دلیل در میان امامان و بزرگان دین اسلام، تنها روز چهلم و اربعین رو واسه امام حسین (ع) می گیرند؟

کتابیه به نام خصائص الحسینیه، از آقای شیخ جعفر شوشتری( ره) ، که خصوصیات امام حسین(ع) رو گفته. این کتاب ویژگی هایی از امام حسین (ع) رو برشمرده که هیچ جا نیامده، در اون اربعین تکراری امام حسین (ع) رو توضیح داده. تنها کسی که اربعین داره، لبیک داره، امام حسین (ع) است. تنها کسی که اربعین تکراری داره، چون اباعبدالله مکرره.کل اسلام متبلور شده در وجود ابا عبدالله و پایه ما، بودن ما، زیستن ما، و باقی موندن اسلام ریشه در فرهنگ ابا عبدالله داره.

عبدالله که نام یکی از کودکان امام حسین (ع) است همون علی اصغره؟

عبدالله داریم به نام عبدالله رضی، یعنی عبدالله شیرخوار، به نظر می رسد غیر از علی اصغر(ع) است.

امام حسین (ع) یار ایرونی هم داشت؟

به طور روشن نمی توانیم بگیم که در کربلا، اباعبدالله یار ایرونی داشته باشه. اما من اسلم ترکی رو به احتمال بسیار زیاد ایرونی می دانم و من یه چهره می شناسم که اولین شهید کربلا ایرانیه، وقتی که حضرت مسلم رو دستگیر کردن و به دارالعماره می بردن فقط یه نفربه کمک مسلم می شتابد، یه آهنگر اردبیلی بود و مسلم رو می بیند با پتک آهنگری حمله می کنه و تیر بارانش می کنن. پس اولین شهید از مجموعه شهدای کربلا ایرونی و اردبیلی بوده.

در منابع هست که یه طبیب ایرونی به امام زین العابدین (ع) کمک کرد؟ این مسئله صحت داردیا خیر؟

اینا رو یه مقدار با دودلی باید گفت، طبیب های ایرونی در عصر ائمه فعال بوده ان، دانشگاه جندی شاپور اهواز از امیرالمؤمنین دعوت کردن در شورای علمی خودشون تصمیم می گیرند علی (ع) رو دعوت کنن واسه تدریس شیمی به اون دانشگاه بیان، چون شنیده بودن که علی (ع) یه مریض جذامی رو با آهن درمان کرده. پس بعید نیس که پزشکان ایرونی با اباعبدالله رابطه داشته باشن.

امام حسین (ع) از شهادت مسلم آگاه بود یا خیر؟

خبر شهادت مسلم پس از حرکت ایشون به امام حسین (ع) رسید. در روز هشتم ذی الحجه درست وقتی که اباعبدالله حرکت می کنه، مسلم به شهادت رسیده. اما چند منزل پس از حرکت امام خبر بهش می رسد. به نظر می رسد اصلی ترین محل دریافت خبر در منزل سومه، به حضرت در اون جا خبر میدن که راه و روش و هانی رو شهید کرده ان.

امام حسین ع باشگاه خبرنگاران تحقیق در مورد ماه محرم درباره قیام امام حسین قیام امام حسین مطلب ماه محرم مقاله در مورد ماه محرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *