منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کشف مدیریت سود

سود بیشتر از زمانی است که شرکت ها سود منفی دارند و در مواقع کاهش سود مدیریت سود دارای مقدار بیشتری است. ریکاز زامروداه و کوتسار ریزا سلمان73 در سال 2013 با هدف پیش بینی مدیریت سود طی... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه داده کاوی، میان رشته ای، مدیریت سود، یادگیری ماشین

انتخاب کردند. در هر دو تحقیق رابطهای منفی بین تخصص صنعتی حسابرس و وجود مدیریت مشاهده شد. شاخص دیگر کیفیت حسابرسی که مکررا استفاده میشود، اندازه حسابرس است. جردن و همکاران (2010) به اثر... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه مدیریت سود، اقلام تعهدی، عرضه اولیه، هموارسازی سود

ز هزینهها و مخاطرات آن بیشتر باشد. انگیزه‌‌های مدیریت سود را می‌توان در دو دسته کلی طبقه‌‌بندی کرد.2-4-1) انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت آن‌چه در این نوع انگیزه‌ها دارای اهمیت... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، تشخیص بیماری

ایران این عبارات کوتاه با عنوان حق کپی رایت قابل پیگیری نیستند مگر اینکه از باب استفاده غیر مجاز از علائم تجاری در موارد خاص خود بتوان اقدامی انجام داد و گرنه از باب نقض حق مولف یا... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، دیوان عالی کشور، آثار ادبی، قانون مجازات

پارلمانی و یادداشت های کاری و خاطرات خصوصی می شود. ( سروری، 1392، 119) مواردی که از شهرت کمتری برخوردارند نیز حمایت شده اند: نامه های عاشقانه، نامه های اداری عادی، اوراق امتحانی، نسخه... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، حقوق اقتصادی، آثار ادبی، رویکرد حقوقی

منشور یاد شده تصریح می کند که:خالقان آثار ادبی، موسقی، هنری و علمی نقشی معنوی و روشنفکرانه در جامعه ایفا می کنند که در نهایت به سود بشریت بوده و عاملی تعیین کننده در شکل دهی مسیر تمدن... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه کپی رایت، ایالات متحده، دارایی ها، قانون اساسی

. مطالعه ادبیات رومی نشان می دهد که نویسندگان آن زمان تنها به شهرت و آوازه راضی نبودند و از قبل دست نوشته هایشان تا حدودی به منافع مادی نیز دست می یافتند. نویسندگان رومی می دانستند که... دنباله مطلب

مقاله رایگان با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، بانکداری الکترونیک، شناسایی مشتریان راضی

ش‍ع‍ب‌ ب‍ان‍ک‌ ت‍ج‍ارت‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍س‍ب‌ رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍ان‍ک‌ ب‍وده‌ و... دنباله مطلب

مقاله رایگان با موضوع شبکه های عصبی، شبکه عصبی، محدودیت ها، رتبه بندی

2-4-12- کاربرد های شبکه عصبی در مدیریت تنوع مدل های شبکه عصبی و الگوریتم های یادگیری آنها امکان کاربرد های مختلفی را برای آنها فراهم می آورد. به منظور موفقیت در انطباق با مسائل دنیای... دنباله مطلب

مقاله رایگان با موضوع شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی، شبکه عصبی، مدل ریاضی

سطح ملی شناخته شود. ویژگی و شاخصه مهم این مدل جامعیت آن، امکان استفاده از آن جهت ارزیابی کیفیت در یک مقیاس وسیع و امکان مرتبط ساختن کیفیت با رفتار مشتری می باشد(کاوسی و سقایی،... دنباله مطلب