پایان نامه کیفیت خدمات درمانی|آمیخته بازاریابی خدمات

آمیخته بازاریابی خدمات همان گونه که محصولات  دارای آمیخته بازاریابی محصول (محصول ، قیمت ، توزیع ، ترفیع) می باشند ، محصول ، قیمت ، […]

پایان نامه کیفیت خدمات درمانی|آمیخته بازاریابی خدمات ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//نکات اثر بخشِ ارزیابی عملکرد

– نکات اثر بخش در ارزیابی عملکرد: هشت نکته درمورد انجام بررسی های دقیق عملکرد می تواند تأثیر مناسبی بر فرآیند ارزیابی بگذارد: عملکرد فرد […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//نکات اثر بخشِ ارزیابی عملکرد ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی

ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی: در مورد ارزیابی اثر بخشی آموزش ، تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اثر بخشی دوره های آموزشی ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//ارتقاء کیفیت آموزش

ضرورت تعیین اثر بخشی برنامه های آموزشی: عوامل در گیر در دوره های آموزشی می تواند شامل فراگیران ، سازمان مطبوع ، مدرسان و طراحان […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//ارتقاء کیفیت آموزش ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//برنامه ریزی آموزش در سازمان

مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها: در سازمان های کوچک وظیفه آموزش،باسرپرست مستقیم هر فرد کارمند است. اما در سازمان های بزرگ  مسئولیت برنامه […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//برنامه ریزی آموزش در سازمان ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//نظریه های یادگیری

یادگیری و نظریه های یادگیری: صاحبنظران معرفت پذیری[1] (یادگیری) را تغییر نسبتاَ پایدار در رفتار یا رفتار بالقوه ، که از تجربه ی مستقیم یا […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//نظریه های یادگیری ادامه مطلب

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اصول آموزش کارکنان

اصول آموزش کارکنان: آموزش ماهیتاَ در بستر های متفاوت ، کارکرد انتقال اطلاعات ، دانش ، معلومات و مهارت های خاصی را به فراگیران بر […]

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//اصول آموزش کارکنان ادامه مطلب

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛چرخه حیات دانش

مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش   یک سیستم مدیریت دانش باید فعالیت‌های مدیریت دانش شامل خلق، ذخیره‌سازی و بازیابی، انتقال و بکارگیری […]

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛چرخه حیات دانش ادامه مطلب

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛مدیریت دانش کدگذاری

تولید دانش و خصوصیات چهار نوع فضای مشترک: متناسب با چهار مرحله مدل SECI چهار نوع مکان وجود دارد. هر طبقه یک مکان خاص مناسب […]

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛مدیریت دانش کدگذاری ادامه مطلب

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛مدل مدیریت دانش SECI

مدل استراتژی مدیریت دانش SECI[1]   تولید دانش یک فرایند حلزونی متعامل بین دانش ضمنی و تصریحی است. تعاملات این دو نوع دانش منجر به […]

پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛مدل مدیریت دانش SECI ادامه مطلب