ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان

ارتباط آلکسی تایمیا  و ابرازگری هیجان از دیدگاه علوم شناختی، هیجان‌ها به عنوان دسته ای از طرح واره‌های مبتنی بر پردازش اطلاعات شناخته می‌شوند که شامل فرآیندها و تجسم‌های نمادین و... دنباله مطلب

 نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی

اهمیت تعهد اهمیت تعهد از سوی نویسندگانی به شرح زیر مورد تاکید واقع گردیده است: * مک گریگور1 : که عقیده داشت بزرگترین چالش برای مدیران پرسنلی، یکپارچه نمودن نیازهای سازمان با نیازهای... دنباله مطلب

فرایند های خلاقیت و خلاقیت در شغل

2  امکان بروز خلاقیت در شغل  تعاریف خلاقیت خلاقیت به عنوان یک پدیده انسانی و علمی از دیدگاه های مختلف، به شیوه های گوناگون و با تعاریف متعدد و متفاوت مطرح شده است اما هنوز تعریفی که... دنباله مطلب

قصه گویی و تاثیرات ان بر کودکان و نوجوانان

– قصه گویی 1-2-2- قصه گویی چیست: اگر قصه رویدادی روایت واقعی یا تخیلی است، قصه گویی بیان شفاهی رو در رو و زنده و ارائه جسمانی قصه به مخاطب است. قصه گو با هنر استفاده از زبان وبا حالت... دنباله مطلب

مقتضیات مشارکت در علم روانشناسی

مقتضیات مشارکت آزمایش کامیاب و مدیریت مشارکتی به سه اقتضاء وابسته است: ساختار، جهت گیری و فراگرد. بدین معنی که هرگاه بنگاهی یا سازمانی برخی ویژگی های هوادار را در قالب ساختار... دنباله مطلب

 روی‌کردهای اصلی تعریف بهزیستی

 روی‌کردهای اصلی تعریف بهزیستی از دیدگاه راین و دسی (2001)، دو روی‏آورد اصلی در تعریف بهزیستی وجود دارد: لذت‏گرایی‏ و فضیلت‏گرایی. برابر دانستن بهزیستی با خوشی لذت‏گرایانه یا... دنباله مطلب

رویکردهای شایستگی از دیدگاه روانشناختی

رویکردهای شایستگی   2-1-1-6-1- رویکرد رفتاری   در این رویکرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می‌شود و به طور عمده به معرفی نوعی از رفتارها که با عمکرد عالی ارتباط دارند، گفته... دنباله مطلب

دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی

دیدگاه تورنس نسبت به آفرینندگی: یکی از دانشمندانی که در زمینه آفرینندگی نظریه پردازی کرده وپژوهشهای زیادی انجام داده است پاول تورنس(1998)است.اوسه تعریف از خلاقیت به دست داده است :یک... دنباله مطلب

دیدگاه ها ی نابهنجاری از نظر روانشناختی

دیدگاه زیست شناختی تأکید دیدگاه زیست شناختی بر این است که آشفتگی های بدنی علت رفتار پریشان است. بی نظمی های در ژنها ممکن است سبب ساز بعضی رفتارهای غیرانطباقی باشند. ازطریق ماده ای... دنباله مطلب

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپی 2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی، یک الگوی فراگیر از کاستی­های اجتماعی و بین فردی است که علاوه بر تحریفهای شناختی یا ادراکی و... دنباله مطلب