سیستم های پاداش و جبران خدمات

سیستم های پاداش و جبران خدمات هابر(2001) معتقد است که عامل های انگیزشی درتسهیم دانش موثرند. برای نشر دانش یک سازمان بایستی تمایل کارکنانش را برای نشر و هماهنگی برای پایگاه دانش پرورش... دنباله مطلب

پیامد های کیفیت خدمات

پیامد های کیفیت خدمات مدیران سازمان ها باید بدانندکه کیفیت خدمات یک استراتژی سود آور برای سازمان می باشد. آنها باید به این باور برسند که سرمایه گذاری در کیفیت خدمات منجر به سود آوری... دنباله مطلب

نکاتی برای کاهش وزن به‌ صورت طبیعی

نکاتی برای کاهش وزن به‌ صورت طبیعی با بخش تناسب اندام مجله اینترنتی بیست ستون همراه باشید امروزه در دنیا بحث کاهش وزن بسیار مطرح است . بنابراین تلاش بسیاری می‌شود که روزانه نکاتی... دنباله مطلب

نحوه ی شکل گیری بازارگرایی

نحوه ی شکل گیری بازارگرایی در مورد اجرای بازارگرایی وعملیاتی سازی آن مفاهیم متعددی ارائه شده است. شاپیرو درسال 1988 به عنوان اولین محقق به جنبه‌های مفهومی بازارگرایی توجه نمود. وی... دنباله مطلب

اهمیت فیلم و سینما در گردشگری

اهمیت فیلم و سینما در گردشگری در ربع اول قرن بیستم، رشد سریع سینما باعث تغییر شکل ارتباطات و سرگرمی شد و فرهنگ عامه­ای در ابعاد بزرگی ایجاد کرد که پیش از آن دیده نشده بود. گرچه اوج... دنباله مطلب

ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

ضرورت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان سازمان ها در دنیای تجاری امروز، نیازمند برنامه ریزی برای منابع سازمانی خود در تمام سطوح مدیریتی هستند. با توجه به روند رو به گسترش... دنباله مطلب