آوریل 14, 2021

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه- قسمت ۱۳

در افسانه های مربوط به جام مقدس و شاه آرتور ، شخصیت گندالف با مرلین merlinجادوگر شباهت دارد. مرلین در داستانهای میز گرد round table شاه آرتور نقش مشاور وراهنما را برعهده دارد.معروف بود که مرلین میزگردی ساخته بود که ۱۶۰۰ تن را در خود جای می داد.همان گونه که مرلین به شاه آر تور […]

حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی- قسمت ۶

ای جهت ارتکاب سایر جرایم سایبری می باشد، زیرا تا مجرم به داده ها و سامانه های رایانه ای دسترسی غیر مجاز پیدا نکند نمی تواند جرایم دیگری را انجام دهد. این جرم جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد، زیرا سبب از بین رفتن امنیت و محرمانگی داده ها سیستم‌های رایانه ای […]

بررسی نقش عملکرد پلیس ۱۱۰ در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه ۸ تهران- قسمت ۱۳

شکل کلی     کاملاً مخالف     مخالف     بی نظر     موافق     کاملاً مواقق     ۳-۷) روایی و پایایی ابزار تحقیق :۳-۷-۱) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه :مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار […]

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی- قسمت ۲۶

صفوی، کوروش (۱۳۶۷) نگاهی به پیشینهی زبان فارسی، بی جا: نشر مرکز، چاپ اول.   صنیع، مهین بانو (۱۳۷۱) سیری در دستور زبان فارسی، تهران: کتاب سرا، چاپ اول.   ضیف، شوقی (۱۳۸۶) تاریخ الادب العربی العصر الجاهلی، قم: منشورات ذوی القربی، چاپ اول، جلد اول.   طالقانی، کمال (۱۳۴۹) اصول دستور زبان فارسی، بی […]

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۱۴

عدم رعایت مقررات یاد شده مستوجب تعطیلی مؤسسه برای یک سال و در صورت تکرار مستوجب تعطیلی دائمی خواهد بود. در ماده ۶۴۵٫L قانون بهداشت عمومی فروش، معرفی کردن مواد سقط کننده و موادی که تحریک کننده برای سقط است و نظایر آن جرم تلقی شده و این ممنوعیت برای کلیه افراد اعم از پزشک […]

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی- قسمت ۵

دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۳ و ۶۴ مورخ ۱۴/۲/۸۳ خود استدلال دوم را پذیرفته است: «مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به ویژه مادتین یک و ۳۶ قانون مذکور، مبین وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی و تعهدات و مسئولیت‌های آن سازمان در قبال افراد مشمول […]

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۴۱

(یوسفی،گلستان،ص۱۰۶)۵-۶-۵-ضرورت انتخاب دوست:یکی از ویژگیهای طبیعت انسان ، اجتماعی بودن اوست ، بدین لحاظ هر چند به جهت براوردن حوائج شخصی و انجام امور روزمرّه بی نیاز از دیگران باشد و شخصاً از همه امکانات لازم برای رفاه و آسایش در سطح عالی یرخوردار باشد،باز هم همواره علاقه مند است که در کنار خانواده ،مردم […]

شخصیت حضرت علی ع در دو منظومه علی نامه و خاوران نامه- قسمت ۲۱

قلب مبارک علی (ع) محلّ حفظ قرآن می باشد و همین طوری که پیغمبر مخترع و آورندۀ قرآن است علی (ع) هم مفسّر و مبیّن قرآن است و همین طوریکه پیغمبر (ص) متکلم به کلمات قرآنست، علی (ع) هم مقوّم اسرار ونکات قرآن می باشد. خلاصه مطلب آن که، قرآن ظهور ونزولش به وجود مبارک […]

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران- قسمت ۶

دیدگاه حقوقدانان در خصوص تلقیح مصنوعیدر این خصوص حقوق دانان دو دیدگاه متفاوت از نظر ورانشناختی و حقوقی در خصوص تلقیح مصنوعی دارند که به قرار ذیل است.   بند اول: دیدگاه مخالفان از حیث روانشناختی:   بعضی از حقوق دانان از بعد روانشناختی موضوع تولد بدون رابطه زوجیت را بررسی و با آن مخالفت […]

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران- قسمت ۲

ب – شبهه عملیاز منظر تعاریف هر دو نوع شبهه با تعاریفی که علمای حقوق به نام حکمیه و موضوعیه ارائه نموده اند برابری می نماید در این بین نظر ابوحنیفه که معنی شبهه را تا دورترین حد آن وسعت داده است مورد توجه قرار گرفته است. ایشان عنوان می دارد: اگر مردی زنی را […]